Udskriv

Huslejenævnet

Huslejenævnet

Læs nærmere om Huslejenævnet og de sager, der kan tages op i nævnet.

1. Hvad er Huslejenævnet?

2. Huslejenævnets funktion

3. Hvordan indbringer jeg en sag?

4. Hvor finder jeg Huslejenævnet?

1. Hvad er Huslejenævnet?

Huslejenævnet træffer afgørelse ved uoverensstemmelser mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

De hyppigst forekommende tvister er sager om:

  • Huslejens størrelse
  • Pligt til vedligeholdelse
  • Fraflytning og afregning af depositum
  • Varme- og vandregnskaber

2. Huslejenævnets funktion

Huslejenævnet optræder ikke på den ene parts side, men har en funktion, der kan sammenlignes med domstolenes måde at fungere på. Det er således ikke huslejenævnets opgave at hjælpe lejere med at føre sag mod udlejere.

Huslejenævnet fungerer ikke som et rådgivningsorgan og yder ikke vejledning til parterne ved uenigheder. Huslejenævnets sekretariat vejleder om, hvordan du indbringer en sag.

Hvis du har brug for råd og vejledning, kan du søge hjælp ved lejer- eller udlejerorganisationer eller ved retshjælpen. Det forventes at du melder dig ind i den pågældende organisation, hvis du ønsker at få hjælp. Retshjælp er gratis.

3. Hvordan indbringer jeg en sag?

Ønsker du som lejer eller udlejer huslejenævnets afgørelse i en sag, skal du indbringe sagen skriftligt og vedlægge fornøden dokumentation, f.eks. en huslejeaftale.

Herefter indbringer nævnets sekretariat sagen for huslejenævnet.

I 2020 koster det 314 kroner at få en sag behandlet. Sagsbehandlingen starter først, når beløbet er indbetalt på konto 5324-0000249875. Beløbet reguleres hvert år den 1. januar

4. Hvor finder jeg Huslejenævnet?

Huslejenævnet finder du på følgende adresse:

Huslejenævnet i Tårnby Kommune

Amager Landevej 76

2770 Kastrup

Telefon 32 47 12 13

×

Cookie info