Udskriv

Handicapbolig og ældrebolig

Regler om handicap- og ældreboliger

Læs nærmere om hvem der kan komme i betragtning til Tårnby Kommunes handicap- og ældreboliger.

Kommunen råder over et antal lejeboliger, der er indrettet med henblik på at tilgodese særlige boligbehov for borgere med betydelig og varig nedsat funktionsevne - fortrinsvis ganghandicappede, som allerede er bevilget et ganghjælpemiddel.

Her kan du se Tårnby Kommunes kvalitetsstandard for handicap- og ældrebolig.

Her kan du finde Ansøgningsskema til handicap- og ældrebolig.

×

Cookie info