Udskriv

Nedlæggelse eller sammenlægning af bolig

Nedlæggelse eller sammenlægning af bolig

Læs her om reglerne omkring nedrivning, nedlæggelse eller sammenlægning af boliger.

Er du ejer af to eller flere boliger, som du ønsker nedlagt eller sammenlagt, skal du ansøge om tilladelse hertil hos Tårnby Kommunalbestyrelse.

Uden Kommunalbestyrelsens samtykke og godkendelse af ansøgningen, er det ikke tilladt at nedlægge en bolig helt eller delvist - dette gælder også ved nedrivning af eksisterende bolig. Bestemmelserne om nedlæggelse af boliger står i lov om midlertidig regulering af boligforholdene.

Du skal indsende en skriftlig ansøgning vedlagt dokumentation for ejerforholdene for de boliger, det vedrører.

Ansøgningen sendes til:

Tårnby Rådhus
Kommunalbestyrelsens Sekretariat
Amager Landevej 76
2770 Kastrup

Et eventuelt samtykke gives altid under forudsætning af bygningsmyndighedens godkendelse.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte:

Kommunalbestyrelsens Sekretariat på tlf. 32 47 12 13.

 

Ansøgning om byggetilladelse sendes via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

×

Cookie info