Udskriv

Spørgsmål og svar om ejendomsbeskatning

Spørgsmål og svar om ejendomsbeskatning

Her finder du svar på nogle af de oftest stillede spørgsmål om ejendomsskat og ejendomsskattebilletten.

Jeg har ikke modtaget ejendomsskattebilletten i år?

Hvor ofte betaler man ejendomsskat i Tårnby?

Jeg kan ikke betale kvartalsvis - kan jeg få lov til at betale hver måned?

Hvornår modtager jeg ejendomsskattebillet og girokort på den ejendom, jeg netop har købt?

Jeg har fået en rykker vedr. ejendomsskat, men perioden vedrører tiden før jeg overtog ejendommen?

Jeg vil gerne tilmelde min ejendomsskat til Betalingsservice?

Hvorfor findes der en post ved navn "Genbrugsplads" på min ejendomsskattebillet? Er det noget, jeg kan fritages for?

Ændres min ejendomsskat, når jeg bygger til eller om på mit hus?

Jeg har ikke modtaget ejendomsskattebilletten i år?

Ejendomsskattebilletten samt opkrævning for første kvartal sendes til din digitale postkasse, med mindre du er blevet fritaget for digital post. Du kan læse mere om digital post og mulighederne for fritagelse her. Hvis du hverken har modtaget ejendomsskattebilletten med almindelig brevpost eller i din digitale postkasse, skal du henvende dig til Ejendomsbeskatningen i Tårnby Kommune (se kontaktoplysninger i højre side).

Hvor ofte betaler man ejendomsskat i Tårnby?

Man betaler kvartalsvis: i januar, april, juli og oktober.
Du modtager girokort for første rate sammen med ejendomsskattebilletten i december. Girokort for de øvrige 3 rater vil du modtage 9 dage før betalingsfristen. Hvis du har tilmeldt ejendomsskatten til Betalingsservice, vil du ikke modtage girokort.

Jeg kan ikke betale kvartalsvis - kan jeg ikke få lov til at betale hver måned?

Nej, der kan ikke betales månedsvis. Hvis det virker uoverskueligt at skulle betale pr. kvartal, kan du henvende dig til din bank og få oprettet en budgetkonto, hvorfra betalingerne styres, så du altid bliver trukket for det samme beløb hver måned.

Hvornår modtager jeg ejendomsskattebillet og girokort på den ejendom, jeg netop har købt?

Når kommunen modtager meddelelse fra Tinglysningen omkring ejerskiftet, sender vi ejendomsskattebilletten til den ny ejer. Girokort på de resterende rater vil blive fremsendt 9 dage før forfald.

Jeg har fået en rykker vedr. ejendomsskat, men perioden vedrører tiden før jeg overtog ejendommen?

Den nuværende ejer (tinglyst ejer) hæfter altid for ejendomsskatten, selv hvis den vedrører en periode før overtagelse af ejendommen. Dette er et internt anliggende mellem køber og sælger.

Jeg vil gerne tilmelde min ejendomsskat til Betalingsservice?

Kommunen kan ikke tilmelde din ejendomsskat til Betalingsservice for dig - det skal du gøre igennem din bank/netbank. Oplysninger til brug for tilmelding (PBS-nr., debitorgruppenr. og kundenr.) fremgår af girokortene.

Hvorfor findes der en post ved navn "Genbrugsplads" på min ejendomsskattebillet? Er det noget, jeg kan fritages for?

Gebyret dækker kommunens udgifter til drift af genbrugspladser og opkræves af alle, som har mulighed for at benytte genbrugspladserne, dvs. private borgere og grundejere i Amager Ressource Centers opland. Dette er besluttet politisk i henhold til gældende miljølovgivning, og for private boligejere er der ingen muligheder for fritagelse fra gebyret. Læs mere  om Tårnby Kommunes regulativ for husholdningsaffald eller om affaldsgebyret for private.

Ændres min ejendomsskat, når jeg bygger til eller om på mit hus?

Din ejendomsskat (grundskyld) ændres ikke ved om- eller tilbygning på grunden. Dét, der kan ændre sig, er ejendomsvurderingen og ejendomsværdiskatten. Denne vurderes og opkræves af SKAT - kommunen opkræver kun grundskyld. Du kan læse mere om  den offentlige ejendomsvurdering på SKATs hjemmeside

×

Cookie info