Udskriv

Ny ejendomsskattebillet for 2018 med midlertidig indefrysningsordning

Indefrossenmoent

Hvis stigningen i din grundskyld i 2018 udgør mere end 200 kr., vil du i løbet af uge 23 modtage en ny ejendomsskattebillet, hvor stigningen er indefrosset.

Det betyder, at du ikke skal betale beløbet nu.
I stedet får du et lån, der svarer til beløbet. Lånebeløbet fremgår af den nye ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning for 3. og 4. rate.

Baggrunden for indefrysningen er lov nr. 278 af 12. april 2018.
Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning for 2018-2020. Det betyder, at kommunen skal indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Til gengæld er lånet rente og gebyrfrit.

Beløbet svarer til stigningen i din grundskyld for hele 2018. Du har måske bemærket at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning. Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er den nu, og derfor får du indefrosset et beløb der svarer til stigninger i grundskylden for hele 2018.

Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du vil i så fald automatisk modtage opkrævningen fra kommunen. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indfrosne beløb for hvert år og totalt.

Læs mere på Skatteministeriets hjemmeside.

×

Cookie info