Udskriv

Værd at vide om fastfrysning af grundskyld i 2017

ejendomsskat

Herunder kan du læse om fastfrysningen af ejendomsskat/grundskyld og konsekvenserne for den enkelte boligejer.

Hvorfor kommer der nye ejendomsskattebilletter for 2017? 
Hvorfor er det ikke alle grundejere, der får en ny ejendomsskattebillet?
Hvad skal jeg selv gøre?
Teknisk uddybning

Hvorfor kommer der nye ejendomsskattebilletter for 2017?

I finansloven 2017 er det vedtaget, at grundejere skal betale samme beløb i grundskyld i 2017 som i 2016. På det tidspunkt, hvor finansloven blev vedtaget, var ejendomsskattebilletterne for 2017 dog allerede beregnet og klar til udsendelse, og derfor har nogle grundejere betalt for meget i grundskyld på 1. og 2. rate i 2017.
Det retter vi op på ved at udsende en ny ejendomsskattebillet til de berørte, hvor 3. og 4. rate er reguleret.
De nye ejendomsskattebilletter sendes ud i starten af uge 23.

Regulering sker til nuværende ejer. Hvis der har været ejerskifte i 2017, udsendes til orientering en kopi af skattebilletten til tidligere ejer.

Hvorfor er det ikke alle grundejere, der får en ny ejendomsskattebillet?

Kun grundejere, som betaler grundskyld af den såkaldte skatteloftsværdi og ikke af grundværdien, er omfattet af fastfrysningen. Det skyldes, at det ikke er grundskylden som sådan, der fastfryses, men den såkaldte reguleringsprocent, som styrer stigningen i grundskatteloftsværdien.
Man kan både se SKAT's grundværdi og grundskatteloftsværdi på sin ejendomsskattebillet.

Generelt kan man sige, at alle grundejere i år skal betale det samme eller mindre i grundskyld end sidste år. Skattebetalingen kan dog stige samlet set, hvis der er sket væsentlige ændringer i ejendommens forhold, som har medført en omvurdering fra SKAT.

Hvad skal jeg selv gøre?

Som borger skal man ikke foretage sig noget på eget initiativ for at opnå nedsættelsen. Kommunen beregner ejendomsskatten om for alle ejerboliger og regulerer 3. og 4. rate af ejendomsskatten.

For grundejerne betyder det, at:

• Alle berørte får automatisk tilsendt en ny ejendomsskattebillet 2017.
• Girokort udsendes ca. 10 dage før forfald.
• Er man tilmeldt PBS, bliver raterne rettet helt automatisk.

Teknisk uddybning

Skatteloftet over grundskylden er udformet sådan, at grundejeren betaler grundskyld af den laveste værdi af enten 1) grundværdien som vurderet af SKAT, eller 2) skatteloftsværdien som er sidste års afgiftspligtige grundværdi (den grundværdi der senest blev betalt grundskyld af) fremskrevet med reguleringsprocenten.

Begge dele fremgår af ejendomsskattebilletten for 2017.

Normalt ville reguleringsprocenten for 2017 have været 6,6 pct., men i kraft af fastfrysningen fastholdes grundskatteloftsværdien på sidste års niveau for ejerboliger.

Det betyder, at alle de grundejere, hvor grundskatteloftsværdien er lavere end grundværdien, får en nedsættelse af deres grundskyld.

Det betyder omvendt også, at grundejere, som betaler grundskyld af SKAT's grundværdi, ikke får nogen nedsættelse.

 

×

Cookie info