Udskriv

Varmeforsyning og tilslutningspligt

Varmeforsyning

Her kan du læse om tilslutningspligt for nybyggeri.

I Tårnby Kommune kan der være tilslutningspligt for nybyggeri. Dette er reguleret i de gældende lokalplaner.

Tilslutningspligten gælder kun for nybyggeri som ikke er lavenergi. Kommunen har jf. Planlovens § 19 stk. 4 pligt til at meddele dispensation fra tilslutningspligt for ny bebyggelse, der opføres som lavenergibygninger. Lavenergibygninger er bebyggelser, hvor det kan dokumenteres, at de på tidspunktet for ansøgningen om byggetilladelsen opfylder de energirammer for energiforbrug for lavenergibygninger, der er fastsat i bygningsreglementet.

×

Cookie info