Udskriv

Tagvand - Faskine

Tagvand - Faskine

Afledning af tagvand og nedsivning ved hjælp af en faskine.

Tagvand skal holdes inde på egen grund. Det betyder, at man skal sikre sig, at regnvand fra taget ikke løber ind til nabo, sti eller vej.

Tagvandet kan ledes til en faskine, men inden du etablerer en faskine, skal du anmelde det til Tårnby Kommune.

Det betyder, at du skal fremsende en målsat tegning af grunden, som viser alle bygningernes placering og indbyrdes afstande, og hvor langt fra bygninger, skel og vej du placerer en faskine.

En faskine skal udformes og placeres således, at det tilledte vand kan ledes væk uden ulemper for terræn, installationer, bygninger og naboer.

Faskinen skal dimensioneres ud fra den tilledte vandmængde og jordens beskaffenhed.

Du skal ansøge digitalt om en faskine (nedsivning af tagvand) via hjemmesiden Byg og Miljø.

Teknologisk Instituts hjemmeside kan du få oplysning og vejledning om krav til placering og etablering af faskiner.

×

Cookie info