Udskriv

Sagsbehandlingstider på byggeansøgninger

Sagsbehandlingstider på byggeansøgninger

Før vi kan tage stilling til dine byggeplaner og udstede en byggetilladelse, skal sagen præsenteres i tegninger. Man skal ansøge via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

NB: Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser er i øjeblikket forlænget. Forsinkelserne skyldes vækst i antallet af byggeansøgninger samt oplæring af nye byggesagsbehandlere.

Om sagsbehandlingstider

Tårnby Kommune tilstræber at behandle byggesager inden for servicemålene aftalt mellem KL og regeringen.

Byggesagerne bliver i første omgang "screenet" for at se om sagerne er fuldt oplyste. Dette tilstræber vi at gøre inden for 21 dage. Det meddeles gennem bygogmiljoe.dk til ansøger, hvis sagen er fuldt oplyst eller hvis der mangler noget.

Når ansøgningen er fuldt oplyst tilstræber vi at behandle sagen inden for nedenstående servicemål, der er inddelt i forskellige typer af sager 

Byggesager

Simple konstruktioner 40 dage + 7 dage hvis der skal partshøres iht forvaltningslovens §19

Enfamiliehuse 40 dage + 7 dage hvis der skal partshøres iht forvaltningslovens §19

Industri- og lagerbygninger 50 dage + 7 dage hvis der skal partshøres iht forvaltningslovens §19

Etagebyggeri, erhverv 55 dage

Etagebyggeri, bolig 60 dage

De sidst opgjorte faktiske sagsbehandlingstider for byggesager kan ses her

Opgørelse af sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden regnes fra, at ansøgningen er fuldt oplyst, til der er truffet afgørelse i sagen, fratrukket ventetid ved indhentning af oplysninger fra ansøger udover syv dage.

Når en ansøgning er indsendt skal den igennem tre forskellige fase: screening, sagsbehandling og efter afgørelsen. Læs mere om sagsgangen her

×

Cookie info