Udskriv

Pejse, brændeovne og skorstene

Brændeovne

Du kan her læse nærmere om bestemmelser for at opføre brændeovne, ildsteder og skorstene.

Bygningsreglement 2010 indeholder en række byggetekniske bestemmelser, der skal overholdes, når der opsættes en pejs, brændeovn eller en skorsten i  enfamiliehuse, dobbelthuse, rækkehuse og lignende.

Hvis du overholder byggeretten med hensyn til højde og afstande til skel, jf. kapitel 2.2 i Bygningsreglement 2010, skal der ikke søges om byggetilladelse til sådanne installationer. Du skal dog undersøge, om der kan være lokale bestemmelser, der kan forhindre dette f.eks. lokalplaner, byplanvedtægter, deklarationer m.m.

Hvis ovenstående ikke kan overholdes, skal der ansøges om tilladelse hos kommunen. Der skal ansøges via webportalen Byg & Miljø.

Skorstensfejeren skal underrettes om ændringer eller nye installationer, og af hensyn til ajourføring af BBR skal kommunen underrettes, når der er opsat en ny pejs eller brændeovn. Husk, at opføres der en ny skorsten, skal den godkendes af skorstensfejeren.

Det er husejeren selv, den tekniske rådgiver, eller håndværker, der er ansvarlig for, at bestemmelserne overholdes. Bestemmelserne forudsætter at installationsarbejdet udføres håndværksmæssigt forsvarligt, og at de materialer, der anvendes, er velegnede til formålet. I SBI-anvisning 189 findes mere detaljerede oplysninger om, hvordan ildsteder og skorstene kan installeres, så bestemmelserne overholdes.

×

Cookie info