Udskriv

Garager, carporte m.v.

Garager carporte m.v.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg vil bygge en carport, en garage, et udhus eller en overdækning

Opførelse, ombygninger og andre forandringer af garager, carporte, udhuse, drivhuse, overdækkede terrasser, teknikhuse og lignende bygninger kan opføres uden, at du skal søge byggetilladelse eller anmelde det til kommunen, hvis ikke det samlede areal af alle eksisterende samt nye småbygninger overstiger 50 m2. Bestemmelsen omfatter ikke integrerede garager.

Dette forudsætter dog, at byggeriet overholder Bygningsreglementets bestemmelser, og ikke kræver dispensation eller er i konflikt med en lokalplan, deklaration eller servitut m.m.

Det er derfor vigtigt, at du undersøger disse forhold, før du påbegynder et byggearbejde. Det anbefales dog, at byggeriet først påbegyndes, når der er givet en accept.

Vær opmærksom på følgende bestemmelser jf. bygningsreglementets kapitel 2.2.3.4:

  1. Opføres bygningen nærmere sti-, vej- eller naboskel end 2,5 m, må den ikke være højere end 2,5 m .
  2. Den samlede længde af alle bygninger, der vender mod naboskel, må ikke være større end 12 m. Udhæng op til 0,5 m i begge ender medregnes ikke i længden for carporte.
  3. Der må ikke udføres døre, vinduer eller lignende åbninger imod skel.
  4. Tagvand skal holdes inde på egen grund.

Bliver bebyggelsen efter opførelse eller ombygning større end 50m2, skal der søges byggetilladelse efter samme regler som for enfamiliehuse via Byg og Miljø,  som vil guide dig i ansøgningen.

Bygningsreglementet kan ses Energistyrelsen hjemmeside

×

Cookie info