Udskriv

Byggeskadeforsikring

Byggeskadeforsikring

Ved nyt byggeri skal der tegnes en byggeskadeforsikring

Loven om obligatorisk byggeskadeforsikring trådte i kraft den 1. april 2008.

Forsikringen løber i 10 år og er uopsigelig i denne periode og træder i kraft, når byggeriet afleveres til dig som forbruger.

I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse skal der foreligge et tilbud på en byggeskadeforsikring. Når byggesagen afsluttes, skal der ved færdigmelding foreligge dokumentation for at byggeskadeforsikringen er tegnet, samt dokumentation for at præmien er betalt.

Der skal tegnes en byggeskadeforsikring, når der opføres nyt boligbyggeri, hvor det er en professionel bygherre, der står for hele byggeprocessen, fx hvis det er:

  • en typehusproducent, som står for opførelsen af boligen
  • en totalentreprenør, som står for projektering og opførelse af boligen
  • en arkitekt, som indgår aftale med en entreprenør, som derefter står for opførelsen af boligen.

Det er den professionelle bygherre, der er forpligtiget til at tegne byggeskadeforsikringen.

Der skal ikke tegnes en byggeskadeforsikring i de tilfælde, hvor du som forbruger selv står for hele byggeprocessen og selv indgår aftale med de forskellige håndværkere i forbindelse med opførelse af din egen bolig.

Hvis du får lavet en tilbygning til din bolig eller får renoveret eller ombygget dele af din bolig, skal der heller ikke tegnes en byggeskadeforsikring.

Du kan læse mere om byggeskadeforsikring på boligejer.dk

×

Cookie info