Udskriv

Byggesagsgebyrer

Byggesagsgebyrer

Sådan beregnes byggesagsgebyret

Behandling af ansøgninger om bygge- eller nedrivningstilladelse pålægges et gebyr, som beregnes efter forbrugt tid. Fakturaen sendes til ejeren af ejendommen.

Timeprisen er kr. 517,00 (beregnet efter påbegyndt kvarter).

Gebyret forfalder i 2 rater:

  • 1. rate  - når der er givet tilladelse
  • 2. rate  - når sagen er afsluttet; dvs. når der er givet ibrugtagningstilladelse til det færdige byggeri, eller når der er sendt en afsluttende skrivelse ifm. nedrivning.

Mindre byggeri, som fx garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækninger opkræves et fast gebyr på kr. 1000,00.

Det første møde om en byggesag (forhåndsdialog) fritages for gebyr - ligesom klagesager i sagsbehandlingen også fritages.

 

×

Cookie info