Udskriv

Byggesagsgebyrer

Byggesagsgebyrer

Sådan beregnes byggesagsgebyret

Ansøgninger, som er modtaget efter den 1. januar 2015, pålægges et gebyr, som beregnes efter forbrugt tid. Fakturaen sendes til ejeren af ejendommen.

Timeprisen er kr. 517,00 (beregnet efter påbegyndt kvarter).

Gebyret forfalder ved byggetilladelser i 2 rater:

  • 1. rate  - efter der er givet byggetilladelse
  • 2. rate  - når byggeriet endeligt kan tages i brug.

Mindre byggeri, som fx garager, carporte, udhuse, drivhuse og overdækninger opkræves et fast gebyr på kr. 1000,00.

Det første møde om en byggesag (forhåndsdialog) fritages for gebyr - ligesom klagesager i sagsbehandlingen også fritages.

 

×

Cookie info