Udskriv

Bebyggelsesprocent - parcelhuse

Byggeri

Grundejerforeninger i parcelhusområder har mulighed for at søge om at få forhøjet bebyggelsesprocenten til 30. Læs her hvordan.

Ifølge Bygningsreglementet 2018 (§ 170) er bebyggelsesprocenten 30 for fritliggende enfamiliehuse og tofamiliehuse med vandret lejlighedsskel. Det gælder dog kun, hvis der ikke findes en deklaration, byplanvedtægt eller lokalplan for området, som indeholder bestemmelser om bebyggelsens omfang - ellers er det bestemmelserne fra disse plangrundlag, der er gældende.

I Tårnby Kommune er der flere lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, som fastsætter en bebyggelsesprocent på 25 eller mindre.
Bygge- og Ejendomsudvalget har imidlertid besluttet, at det vil se positivt på ansøgninger fra grundejerforeninger, der på baggrund af en lovlig generalforsamlingsbeslutning ønsker at få forhøjet bebyggelsesprocenten til 30.

Hvis I som grundejerforening ønsker at søge om en forhøjelse af bebyggelsesprocenten, skal I fremsende en ansøgning til kommunen sammen med referatet fra den besluttende generalforsamling.
Herefter vil Kommunalbestyrelsen vurdere, om ansøgningen kan imødekommes. Hvis ansøgningen imødekommes, skal der udarbejdes en lokalplan.
Lokalplanarbejdet forventes påbegyndt inden for et år. Når lokalplanen er godkendt af Kommunalbestyrelsen og trådt i kraft, kan konkrete projekter fremsendes til byggesagsbehandling.

Spørgsmål fra grundejere om, hvad ændringer af lokalplaner, herunder forøget bebyggelsesprocent, betyder i forhold til skatteforhold, skal rettes til Vurderingsstyrelsens hjemmeside,  www.vurdst.dk/

×

Cookie info