Udskriv

Ansøg om byggetilladelse

Byg og Miljø

Du kan ikke længere indsende byggeansøgninger på papir eller e-mail, i stedet skal du oprette ansøgningen i web-portalen: Byg og Miljø.

NB: Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser er i øjeblikket forlænget. Forsinkelserne skyldes vækst i antallet af byggeansøgninger samt oplæring af nye byggesagsbehandlere.

Når du ønsker at om- eller tilbygge dit hus eller bygge et helt nyt - eller opføre garager, carporte og udhuse m.m., skal du fremover sende byggeansøgningen digitalt gennem Byg og Miljø, i henhold til byggelovens § 16, stk. 3.

Det betyder, at du ikke længere kan aflevere din ansøgning via vores mailadresse eller i papirform. I så fald vil din ansøgning / henvendelse blive afvist og returneret.
 
I Byg og Miljø kan du udfylde og sende din byggeansøgning med det samme - eller gemme din ansøgning og arbejde videre på den senere - det kræver kun, at du logger ind på Byg og Miljø med din NemID.

I Byg og Miljø bliver du vejledt gennem de forskellige trin i ansøgningen fra start til slut, og alle relevante informationer om din ejendom hentes automatisk undervejs.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om:

  • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Erhvervsindvinding
  • Anmeldelse af olietank
  • Sløjfning af olietank
  • Nedsivning af regnvand (faskine)

Du kan se en række videoer med inspiration til brug af Byg og Miljø her

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du fx skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.
Alle landets 98 kommuner er tilsluttet byggedelen af Byg og Miljø, heraf er 84 kommuner tilsluttet både bygge- og miljødelen.

Behandling af personoplysninger ifm. byggesager

 Vi gør opmærksom på, at de oplysninger og dokumenter, du sender til os i forbindelse med en byggesag, som udgangspunkt vil blive offentliggjort på Kommunens byggesagsarkiv Weblager, når sagen er afsluttet. Hvis sagen kræver politisk behandling, vil den også blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside som en del af de politiske dagsordener og referater og evt. som del af en offentlig høring.

Blandt de personoplysninger, der kan blive offentliggjort på denne måde, er navn, adresse og evt. kontaktoplysninger.

Nogle sager vil dog blive lukket for offentligheden; det gælder bl.a., hvis de indeholder oplysninger om personer med navne- og adressebeskyttelse, CPR-numre eller andre personfølsomme oplysninger.

Behandlingen af dine oplysninger og dokumenter sker i overensstemmelse med Offentlighedsloven og Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1

Du kan læse mere om Kommunens generelle databeskyttelsespolitik her.

×

Cookie info