Udskriv

Ansøg om byggetilladelse

Byg og Miljø

Du kan ikke længere indsende byggeansøgninger på papir eller e-mail, i stedet skal du oprette ansøgningen i web-portalen: Byg og Miljø.

NB: Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser er i øjeblikket forlænget. Forsinkelserne skyldes vækst i antallet af byggeansøgninger samt oplæring af nye byggesagsbehandlere.

Når du ønsker at om- eller tilbygge dit hus eller bygge et helt nyt - eller opføre garager, carporte og udhuse m.m., skal du fremover sende byggeansøgningen digitalt gennem Byg og Miljø, i henhold til byggelovens § 16, stk. 3.

Det betyder, at du ikke længere kan aflevere din ansøgning via vores mailadresse eller i papirform. I så fald vil din ansøgning / henvendelse blive afvist og returneret.
 
I Byg og Miljø kan du udfylde og sende din byggeansøgning med det samme - eller gemme din ansøgning og arbejde videre på den senere - det kræver kun, at du logger ind på Byg og Miljø med din NemID.

I Byg og Miljø bliver du vejledt gennem de forskellige trin i ansøgningen fra start til slut, og alle relevante informationer om din ejendom hentes automatisk undervejs.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om:

  • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Erhvervsindvinding
  • Anmeldelse af olietank
  • Sløjfning af olietank
  • Nedsivning af regnvand (faskine)

Du kan se en række videoer med inspiration til brug af Byg og Miljø her

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du fx skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.
Alle landets 98 kommuner er tilsluttet byggedelen af Byg og Miljø, heraf er 84 kommuner tilsluttet både bygge- og miljødelen.

 

×

Cookie info