Udskriv

Ansøg om byggetilladelse

Byg og Miljø

Du kan ikke længere indsende byggeansøgninger på papir eller e-mail, i stedet skal du oprette ansøgningen i web-portalen: Byg og Miljø.

NB: Sagsbehandlingstiden for byggetilladelser er i øjeblikket forlænget. Forsinkelserne skyldes vækst i antallet af byggeansøgninger samt oplæring af nye byggesagsbehandlere.

Når du ønsker at om- eller tilbygge dit hus eller bygge et helt nyt - eller opføre garager, carporte og udhuse m.m., skal du fremover sende byggeansøgningen digitalt gennem Byg og Miljø, i henhold til byggelovens § 16, stk. 3.

Det betyder, at du ikke længere kan aflevere din ansøgning via vores mailadresse eller i papirform. I så fald vil din ansøgning / henvendelse blive afvist og returneret.
 
I Byg og Miljø kan du udfylde og sende din byggeansøgning med det samme - eller gemme din ansøgning og arbejde videre på den senere - det kræver kun, at du logger ind på Byg og Miljø med din NemID.

I Byg og Miljø bliver du vejledt gennem de forskellige trin i ansøgningen fra start til slut, og alle relevante informationer om din ejendom hentes automatisk undervejs.

Byg og Miljø er et selvbetjeningssystem, der støtter dig i din ansøgningsproces og giver dig overblik over din bygge- eller miljøansøgning. Du kan søge om:

  • Alle byggesager inklusiv byggeri på fredet ejendom
  • Etablering af jordvarmeanlæg
  • Spildevandsanlæg i det åbne land
  • Oprensning og udvidelse af sø
  • Etablering af ny sø
  • Indvindingsanlæg til drikkevand
  • Erhvervsindvinding
  • Anmeldelse af olietank
  • Sløjfning af olietank
  • Nedsivning af regnvand (faskine)

Byg og Miljø er et landsdækkende system. Det betyder, at du møder det samme system, hvis du fx skal restaurere dit hus i én kommune og bygge sommerhus i en anden. Eller hvis du som professionel rådgiver bygger mange forskellige steder i landet.
Alle landets 98 kommuner er tilsluttet byggedelen af Byg og Miljø, heraf er 84 kommuner tilsluttet både bygge- og miljødelen.

×

Cookie info