Udskriv

Vejledning til opskrivning

Akut boligbehov vejledning og opskrivning

Er du folkepensionist henvises du til Socialcenterets pensionistteam på tlf.: 3247 1160

Kommunen har ikke boligudlejning. Den almindelige udlejning foregår via boligorganisationerne. Men kommunen kan i særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig, få tag over hovedet, efter en individuel vurdering af den enkelte boligsøgendes behov.

Kommunens mulighed for at tilbyde en bolig er begrænset. Derfor er det vigtigt at sikre, at ledige boliger gives til de personer, der har det største behov.

Den kommunale boliganvisning kan ikke opfylde ønsker om bestemte boligområder, bebyggelser, boligtyper m.v. Du kan blive tildelt en bolig i en anden del af kommunen, end den du kommer fra.

Tårnby Kommune kan til enhver tid anmode om dokumentation for at vurdere, om du er berettiget til en akut bolig skal du: 

For at komme på Tårnby Kommunes akutboligliste skal du opfylde disse kriterier: 

 • have folkeregisteradresse i Tårnby kommune 
 • have permanent opholdstilladelse i Danmark 
 • være boligløs
 • være ude af stand til at selv at skaffe en bolig
 • være skrevet op i mindst 2 boligselskaber, dokumentation skal vedlægges

Tårnby Kommune kan ikke hjælpe dig med en bolig, hvis du er flyttet til kommunen med et såkaldt forudseligt boligproblem, dvs. hvis du:

 • tager ophold hos familie, bekendte og andre
 • indgår et midlertidigt lejemål eller har boet i fremlejet bolig, og er blevet opsagt ved ikke at overholde gældende regler på området
 • tilflytter en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet ved, er uegnet i forhold til størrelse, økonomi m.v.
 • ønsker at flytte sammen med din partner
 • har været udrejst fra landet og kommer tilbage igen og står uden bolig
 • Har fået udbetalt et beløb på over 300.000 kr. ved salg af ejerbolig
 • har en personlig formue på over 300.000 kr.
 • hvis du flytter hjemmefra 

Du bedes udnytte dine egne muligheder, før du søger hjælp hos kommunen. Foreksempel:  

 • Bor du allerede i en lejebolig, vil du have mulighed for at få løst dit boligproblem med boligselskabet
 • Hvis du ikke allerede bor i en lejet bolig, men er skrevet op i et boligselskab,
  skal du rette henvendelse dertil, og forhøre dig om dine muligheder for at få anvist en bolig
 • Derudover skal du gå ind på internettet og søge efter boligportalen.

 

Husdyr

Du skal være opmærksom på, at der for det meste ikke må holdes husdyr i anviste boliger.

Tildeling af boliger

Akutboliglisten følger ikke det traditionelle ventelisteprincip, men sker ud fra en prioritering, der tager udgangspunkt i faglig og individuel vurdering.

Hvis du er godkendt til at blive opnoteret på akutboliglisten, vil du modtage et brev i din E-boks. Du skal være opmærksom på, at du skal rykke for bolig hver anden måned. jf. retningslinjer. Såfremt vi ikke modtager besked om at du fortsat ønsker at stå på listen, eller hvis du fraflytter Tårnby Kommune eller selv finder en bolig, vil du blive slettet fra akutboliglisten.

Såfremt du takker nej til et boligtilbud, vil du blive slettet fra Akutboliglisten.

Klagemulighed

En afvisning af en ansøgning er en administrativ afgørelse, som du ikke kan klage over til en anden administrativ myndighed.

Har du spørgsmål eller tilføjelser til din sag, skal du skrive til: akutboliglisten@taarnby.dk

Hvis du vil ansøge om opskrivning: skema til opskrivning på akutboliglisten

×

Cookie info