Udskriv

Kommunale og regionale valg

KL Webbanner 300X250 3

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd sker hvert fjerde år. Valget finder i år sted den 21. november.

 Hvornår er der valg?

  • Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd sker ifølge lovgivningen hvert fjerde år.
  • Valget finder altid sted den tredje tirsdag i november i valgåret. Det seneste valg til kommunalbestyrelser og regionsråd var tirsdag den 19. november 2013
  • Det næste kommunal- og regionalvalg er tirsdag den 21. november 2017. Du finder resultater fra de tidligere valg i de enkelte kommuner og regioner på KMD's valgside.
  • Medlemmer af kommunalbestyrelser og regionsråd vælges for 4 år. Mandaterne bortfalder først, når nyvalg har fundet sted.
  • Valgperioden regnes fra 1. januar. Samtlige medlemmer afgår den 31. december i det år, hvor nyvalg har fundet sted.

Hvem kan stemme?

  • Alle, der er fyldt 18 år og har fast bopæl i kommunen, har valgret til kommunalbestyrelser og regionsråd.
  • For personer, der ikke er statsborgere i et EU-land eller i Island eller Norge, er valgretten dog betinget af 3 års forudgående fast bopæl i riget.

Hvem kan stille op?

  • Har man valgret, vil man normalt også være valgbar, medmindre man er blevet straffet for en handling, der i almindeligt omdømme gør én uværdig til at være medlem af kommunale og regionale råd.
×

Cookie info