Udskriv

Hvordan stemmer du?

Valglokalet

Hvis du ønsker at stemme, skal du på afstemningsdagen tage dit valgkort og gå hen til det afstemningssted, der er angivet på valgkortet og afgive din stemme.

Valgstederne har åbent d. 21. november 2017 fra kl. 8 til kl. 20. I stemmelokalet har kommunalbestyrelsen udpeget forskellige personer til at hjælpe med, at stemmeafgivningen går rigtigt for sig.

Valgkort

For at få udleveret dine to stemmesedler på valgstedet - én til det kommunale valg og én til det regionale valg - skal du aflevere det valgkort, som du har fået sendt med posten af din kommune, til valglisteføreren og oplyse din fødselsdato. 

Mistet valgkort

Har du mistet dit valgkort, eller har du ikke modtaget et valgkort, kan du få udskrevet et nyt på valgstedet, hvis du har medbragt legitimation, fx sundhedskort (det gule sygesikringsbevis), pas eller kørekort.

Stemmeseddel og stemmeafgivelse

Når du har modtaget dine to stemmesedler - én til det kommunale valg og én til det regionale valg - bliver du vist hen til et stemmerum med et gardin, hvor du kan afgive stemme uden at andre kan se, hvad du stemmer.

På stemmesedlerne kan du enten sætte kryds ved et listenavn (partinavn) eller ved en kandidat. Du kan selv bestemme, om du vil stemme på en liste eller stemme personligt på en kandidat. Du må dog kun sætte ét kryds på hver stemmeseddel, ellers kan dine stemmesedler være ugyldige.

Hvis du kommer til at sætte dit kryds forkert, kan du få udleveret en ny stemmeseddel ved at henvende dig til en valgstyrer eller tilforordnet vælger på valgstedet.

Du kan også lade være med at afkrydse stemmesedlen. Det kaldes en blank stemme. En blank stemme er ugyldig og tæller ikke med, når man skal finde ud af, hvem der er valgt, men den tæller med som en afgivet stemme og dermed i den samlede valgdeltagelse.

Stemmesedlerne foldes sammen og lægges i valgurnen uden for stemmerummet.

Hjælp til at stemme

Vælgere, der på grund af manglende førlighed, svagelighed eller lignende har behov for hjælp til at sætte sit kryds, kan få to valgtilforordnede eller valgstyrere til at hjælpe sig på valgstedet. Du kan forlange, at din personlige hjælper, som du selv har valgt, træder i stedet for den ene valgtilforordnede.

Du kan også stemme lige uden for stemmelokalet, hvis du af særlige årsager ikke kan komme ind i stemmelokalet - fx i en bil.

Ændring af afstemningssted

Vælgere kan anmode om at blive flyttet til et andet afstemningssted, såfremt ændringen af afstemningssted er begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed.

Ansøgning om at afgive stemme på et andet afstemningssted i opstillingskredsen skal indgives i perioden 24. oktober  til 13. november 2017 kl. 12 til Servicecentret på Rådhuset. Skema til ansøgning om at blive flyttet til andet afstemningssted udleveres i Servicecentret på Rådhuset og fra Tårnby Kommunebiblioteker. 

Servicecentret kan kontaktes på følgende telefonnumre: 32 47 11 23 / 32 47 11 27. 

×

Cookie info