Udskriv

Hvem kan stemme hjemme?

Tilforordnede med valgkort og afstemningsliste

Hvis du er syg, eller på anden måde fysisk ikke er i stand til at forlade dit hjem, kan du ansøge om at stemme hjemmefra. Der kan ansøges mellem 24. oktober og 9. november 2017. Brevkassen ved Rådhuset kan benyttes.

Hvis du i forvejen er bruger af daghjemmet på Blåklokkevej vil der være mulighed for at brevstemme her på udvalgte dage. 

Ansøgning om at brevstemme i hjemmet kan fra og med denne dag indgives til opholdskommunen. Ansøgningsskemaer udleveres af Oplysningen på Rådhuset, Servicecentret på tlf. 3247 1186, Tårnby Kommune Biblioteker eller via hjemmeplejen.

Ansøgning om at ændre afstemningssted begrundet i vælgerens handicap eller nedsatte førlighed kan fra og med samme dag indgives i bopælskommunen.

Hvornår får du mulighed for at stemme?

Hvis ansøgningen godkendes, vil 2 stemmemodtagere aflægge besøg i hjemmet og vejlede ved stemmeafgivningen efter fastsatte regler.

×

Cookie info