Udskriv

Hvem kan stemme?

Kommunalvalg 2017

Valg af medlemmer til kommunalbestyrelser og regionsråd sker hvert fjerde år. Valget finder i år sted tirsdag den 21. november.

Valgliste

Valglisten er en liste med alle stemmeberettigede vælgere.  Valglisten indeholder oplysninger om vælgerens navn, adresse og fødselsdato. Alle borgere, der er på valglisten, vil modtage et valgkort.

Alle borgere i Danmark, der har valgret (stemmeret) og er optaget på en valgliste, kan stemme til de kommunale og regionale valg, dvs. valg til kommunalbestyrelsen og regionsrådet. Man har valgret, når man:

  • er fyldt 18 år
  • har fast bopæl i Danmark (i kommunen/regionen)
  • enten er dansk statsborger, statsborger i et andet EU-land, Island eller Norge eller
  • boet uden afbrydelse mindst tre år i Danmark, Grønland eller på Færøerne. 

Pr. 1. juli 2016 har personer, der er sat under værgemål og har fået frataget deres retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, fået valgret til kommunale og regionale valg. 

Hvis du opfylder disse betingelser, kommer du på valglisten.

Såfremt valgkortet ikke er modtaget senest den 16. november 2017, eller valgkortet er fejlagtigt udfyldt, kan indsigelse foretages til Kommunalbestyrelsen ved henvendelse til Servicecentret på Rådhuset.

Hvem kan ikke stemme

 Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer: 
• Udlændinge på tålt ophold 
• Udvisningsdømte udlændinge 
• Administrativt udviste udlændinge 
• Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

×

Cookie info