Udskriv

Voksenundervisningsudvalget

Voksenundervisningsudvalget

Voksenundervisningsudvalget er nedsat henhold til lovbekendtgørelse nr. 854 af 11.7.2011, Folkeoplysningsloven, og består af politikere og repræsentanter fra aftenskolerne.

Voksenundervisningsudvalget har brugerflertal. Udvalget godkender nye aftenskoler og fordeler de årlige lønsumstilskud  til aftenskoler. Udvalget holder et møde årligt.

Udpeget af Kommunalbestyrelsen (2014-2017)

  • Allan Andersen, formand, Helmod Alle 46 (Vibeke Rasmussen, Ved Stationen 28)
  • Heidi Ladegaard, Talosvej 14 (Frants Nielsen, Studsbøl Alle 70)
  • Einer Lyduch, Corneliusmindevej 8 (Elise Andersen, Balsamvej 9)

Øvrige

  • Erik Gregersen, Thorsly Alle 1, AOF (Susanne Baeré, Alleen 83, st.tv., AOF)
  • Allan Rydahl, Ryumgårdsvej 37, FOF Amager (ingen)
  • Vakant, AOF (ingen)
  • Tom Nielsen, AOF Amager (ingen)
  • Maria Llambias, Lyngby Hovedgade 15D, 2800 Kgs. Lyngby, FOF Amager (ingen)
  • Lis Noltenmeier, Alleen 75, Nyreforeningen (Ann Nørgaard, Søvænget 54, Landsforeningen Autisme)
  • Johnny Fredelund, Anhøj 11, Spastikerforeningen (Jørgen Maibom, Balsamvej 4, PTU)

(suppleanter nævnt i parentes)

Referat fra Voksenundervisningsudvalget 22. nov 2016.

Referat fra Voksenundervisningsudvalget 25. nov 2015.

Referat fra Voksenundervisningsudvalget 26. nov 2014.

Referat fra Voksenundervisningsudvalget 27. nov 2013.

Referat fra Voksenundervisningsudvalget 22. nov 2012.

Referat fra Voksenundervisningsudvalget 1. nov 2011.

×

Cookie info