Udskriv

Koordinationsudvalget

Udvalget er nedsat i henhold til aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg af 10/2012 § 25.Kommunalbestyrelsen vælger 6 repræsentanter til udvalget. Udvalget består desuden af 6 repræsentanter valgt af faglige organisationer. Formanden udpeges af Kommunalbestyrelsen medens næstformanden udpeges af organisationsrepræsentanterne.

Medlem   Suppleant
1. Henrik Zimino, formand   Elise Andersen
  Alleen 149   Balsamvej 9
2. Frants Nielsen   Louis Hjelmsø
  Studsbøl Alle 70   Søvænget 28
3. Paw Karslund   Arne Hansen
  Helder Alle 29   Guldblommevej 7
4. Allan S. Andersen   Jan R. Jakobsen
  Helmond Alle 46   Søvænget 24
5. Carsten Fuhr   Tommy Frederiksen
  Vestavej 10   Bygrænsen 19
6. Winnie Sørensen   Bjarne Thyregod
  Restrupvej 56   Pyrus Alle 22

 

Udvalget er nedlagt pr. 1. januar 2017.

×

Cookie info