Udskriv

Børn- og Unge-udvalget

Børn- og Unge-udvalget

Nedsat efter lov om social service, lov om om retssikkerhed og administration på det sociale område og forældreansvarsloven

Udvalget består af 5 medlemmer: 2 valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer, byretsdommeren i retskredsen samt 2 pædagogisk-psykologisk sagkyndige, der udpeges af statsforvaltningen.

Udvalget vælger selv sin formand og næstformand blandt de af Kommunalbestyrelsen valgte medlemmer.  

Medlemmer af Kommunalbestyrelsen   Personlige stedfortrædere
Klaus Bach   Lars Hein
     
     
Liv Gam   Marlene Nyberg
     
     
Dommer    
     
Pædagogisk-psykologisk sagkyndige    
     
     
×

Cookie info