Udskriv

SMOKA I/S

SMOKA I/S

Interessentskabets formål er at planlægge og sikre etablering og miljømæssig forsvarlig drift af nødvendige anlæg m.v. til indsamling, modtagelse, behandling og transport af farligt affald til genanvendelse eller bortskaffelse fra interessentkommunerne.

I henhold til § 10 i vedtægter for I/S SMOKA består Repræsentantskabet af 2 bestyrelsesmedlemmer fra Københavns Kommune, bestyrelsesmedlemmet fra Frederiksberg kommune, samt 1 repræsentant fra hver af de øvrige interessentkommuner. Kommunalbestyrelsen i disse udpeger repræsentanten (skal være et kommunalbestyrelsesmedlem).

Medlem   Stedfortræder
1. Jan R. Jakobsen   Saltværksvej 57 3 TV
  Søvænget 24   Anders Krantz

Desuden er Tårnby Kommune repræsenteret i embedsmandsudvalg og teknikerudvalg under SMOKA I/S.

×

Cookie info