Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Seniorrådets udvalg.

Høring - udbud stomi

I forbindelse med det kommende EU-udbud på stomiartikler i samarbejde med VIF (Vestegnens Indkøbsforum) skal der foretages høring hos kommunernes handicap- og Seniorråd. Eventuelle kommentarer til materialet skal sendes på mail til faglig koordinator i Socialcenter, Jesper T. Nielsen, jne.sf@taarnby.dk senest tirsdag d. 10. juli 2018, kl. 12.00.

Er der spørgsmål til høringen eller materialet kan henvendelse ligeledes rettes til Jesper T. Nielsen på tlf.nr. 32471861 eller e-mail jne.sf@taarnby.dk

Udbudsmateriale:

Bilag I Udkast til Rammeaftale V4

Bilag III Historisk Indkøb 2017

Rammeaftale Bilag 1 Kravspecifikation V13

Rammeaftale Bilag 2 Tilbudsliste V22

Rammeaftale Bilag 3 Bedømmelseskriterier V4

Rammeaftale Bilag 4 Konsortieerklæring

Rammeaftale Bilag 5 Databehandleraftale V3

Rammeaftale Bilag 6 Produktoversigt - udfyldes af vindende tilbudsgiver

Udbudsbetingelser V8

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring vedr. Digitale betalingsmuligheder i kommunens pensionisthuse

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet. Sagen er sat på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde 23.04.2018.

Digitale betalingsmuligheder i kommunens pensionisthuse


Høring vedr. udmøntning af puljen "Bedre bemanding"

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet. Sagen er sat på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde 23.04.2018.

Forslag til udmøntning af puljen "Bedre bemanding"
 


 

Høring vedr. Busbestilling 2018 og udvidelse af Englandsvej med ekstra kørebane

 

Følgende 2 sager med bilag sendes til høring i Seniorrådet. Sagerne er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 15.03.2018.

 

Busbestilling 2018 - dagsordenspunkt
Bilag 1 Trafikbestilling 2019 i Tårnby Kommune - Justeringer af busnettet i Tårnby og Dragør Kommuner
Bilag 2 Trafikbestilling 2019 i Tårnby Kommune - Pass. tal linje 81N
Bilag 3 Trafikbestilling 2019 i Dragør Kommune - Ændringer til Trafikbestillingsgrundlaget for 2019 i Dragør Kommune
Bilag 4 Trafikbestilling 2019 i Tårnby Kommune

 

Udvidelse af Englandsvej med ekstra kørebane - dagsordenspunkt
Bilag 1 Englandsvej vejudvidelse version 3
Bilag 2 Asfaltarbejde for 2017
Bilag 3 Asfaltarbejde for 2018
Bilag 4 Asfaltarbejde for 2019
Bilag 5 Asfaltarbejde for 2020
Bilag 6 Udvidelse af Englandsvej med ekstra kørebane

 

Kommentarer bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 15.03.2018 kl. 12.00 og sendes til tf@taarnby.dk

 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Høring vedr. Kvalitetsstandarder 2018

Hermed sendes sag i høring i Seniorrådet:

Dagsordenspunkt: Kvalitetsstandarder 2018

Kvalitetsstandard Omsorgstandplejen 2018
Kvalitetsstandarder på voksenhandicapområdet
Forvaltningens kvalitetsstandarder 2018

Kommentarer sendes til Ældrecentret senest d.22. januar kl.09.00 via borger.dk til ældrecenteret via dette link 

_______________________________________________________________________________________________

Høring vedr. Bus 36 -nye afgange

Hermed sendes  flg. sag med bilag til høring i Seniorrådet:

Dagsordenspunkt 5: Bus 36 - nye afgange.

Bilag 1. SV: Supplerende oplysninger 
Bilag 2. SV: Oplysninger ang. bus 36

Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 26.10.2017.

Kommentarer herfor bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 26.10.2017, kl. 12.00 til Teknisk Forvaltnings indbakke
tf@taarnby.dk.

 


 

 

 Budgetindkaldelsesskrivelse vedrørende Budgetforslaget 2019

Budgetindkaldelsesskrivelse vedr. Budgetforslag 2019

Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget 2019-2022

Bilag 2 - Udmeldte rammer til de stående udvalg 2019-2022

Bilag 3 - Forslag til Investeringsoversigt

Bilag 4 - Redegørelse vedrørende leasingarrangementer

Bilag 5 - Befolkningsprognose 2018-2027

Bilag 6 - Kommunale takster og afgifter 2018-2019 til budgetindkaldelsesskrivelse

×

Cookie info