Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Seniorrådets udvalg.

Høring vedr. udbud på urologi.

Hermed det endelige udbudsmateriale efter høring hos VIF kommunerne og producenter/leverandører.

Evt. kommentarer til materialet bedes fremsendt på mail til Socialcenter, faglig koordinator Jesper T. Nielsen jne.sf@taarnby.dk senest torsdag den 20. september 2018, kl. 12.00.

Bilag 1 Udkast til rammeaftale V1

Rammeaftalebilag 1 Kravspecifikation V9

Rammeaftalebilag 2 Tilbudsliste V14

Rammeaftalebilag 3 Bedømmelseskriterier V8

Udbudsbetingelser V3

_________________________________________________________________________________________________

  

Høring vedr. Forslag om sænkelse af aldersgrænse - Pensionistcentret Solgården

Følgende sag sendes til høring i Seniorrådet. Høringssvar bedes fremsendt til omsorg@taarnby.dk senest søndag d. 26 august kl.23.59.

Forslag om sænkelse af aldersgrænse - Pensionisthuset Solgården


 

Se 1. behandlingen af budget 2019 for Tårnby Kommune

Bemærkninger - 1. behandling

Talbog - 1. behandling


×

Cookie info