Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Seniorrådets udvalg.

Høringssag til Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde d. 19-06-2017.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet.

Dagsordenspunkt 10: Risikobaseret tilsyn 2017

Bilag:

- Dagsordenspunkt - Risikobaseret tilsyn 2017

- Bilag: Risikobaseret tilsyn - Hjemmeplejen
 

Sagen er sat på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde 19-06-2017.

Kommentarer skal være Ældrecentret i hænde senest den 19-06-2017 kl. 12.00 på omsorg@taarnby.dk 

 ___________________________________________________________________________________________________________________

Høringssag til Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde d. 19-06-2017.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet.

Dagsordenspunkt 11: Status på fasttilknyttede læger på plejehjem

Bilag:

- Dagsordenspunkt - Status på fasttilknyttede læger på plejehjem

- Bilag: Plejecenteraftale underskrevet 300916

- Bilag: Konsulentkontrakt til fast tilknyttede læger til plejecentre

- Bilag: Annoncering - plejehjemslæge

 

Sagen er sat på Sundheds- og Omsorgsudvalgsmøde 19-06-2017.

Kommentarer skal være Ældrecentret i hænde senest den 19-06-2017 kl. 12.00 på omsorg@taarnby.dk 

  ____________________________________________________________________________________________________________________

 Høringssag til Økonomiudvalgsmøde d. 21-06-2017.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet.

Dagsordenspunkt: Klippekort til plejehjemsbeboere

Bilag:

- Dagsordenspunkt - Status på fasttilknyttede læger på plejehjem

- Bilag: Vejledning til ansøg. klippekort til plejehjemsbeboere

- Bilag: Tilsagnsbrev Tårnby Kommune klippekort til plejehjemsbeboere 

- Bilag: Revideret budgetskema

 

Sagen er sat på Økonomiudvalgsmøde 21-06-2017.

Kommentarer skal være Ældrecentret i hænde senest den 21-06-2017 kl. 12.00 på omsorg@taarnby.dk 

  ____________________________________________________________________________________________________________________

×

Cookie info