Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Seniorrådets udvalg.

Hørings - sag til Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 05-04-2017.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet.

Dagsordenspunkt 3 Fodgængerovergang - Saltværksvej

Bilag:

- Dagsordsenpunkt - Sammenlægning af busstoppested

- Underskriftsindsamling

A - Billede

- B - Principgodkendelse fra politiet

 

 

Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 05-04-2017.

Kommentarer herfor bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 05-04-2017 kl. 12.00 til Teknisk Forvaltnings indbakke.
tf@taarnby.dk

 

 

Høring om Godkendelse af KKR-mål for sundhed

- Dagsordenspunkt
- Bilag 1 - KKR- mål for sundhed
- Bilag 2 - Diagram med tidsplan

First for høringssvar er mandag d. 27. februar 2017 kl.12 og bedes sendt til omsorg@taarnby.dk

 

Høring om Værdighedspulje 2017

- Dagsordenspunkt
- Indsatskatalog til Værdighedspuljen 2017
- Skematisk oversigt - Værdighedspuljen 2017

Frist for høringssvar er mandag d.27. februar 2017 kl.12 og bedes sendt til omsorg@taarnby.dk

 

 

 

 

 

Høring - Udbud på diabetesartikler i samarbejde med VIF (Vestegnens Indkøbs Forum)

I forbindelse med kommende udbud på diabetesartikler i samarbejde med VIF (Vestegnens Indkøbs Forum) sendes materialet i høring hos Handicapråd og Seniorråd.

Tovholder er Socialcenter og kommentarer til materialet skal fremsendes på mail til faglig koordinator Jesper T. Nielsen, jne.sf@taarnby.dk eller pension@taarnby.dksenest tirsdag den 7. februar 2017.

Evt. spørgsmål kan rettes til Socialcentret, faglig koordinator Jesper T. Nielsen, jne.sf@taarnby.dk eller på telefon 32471861.

Høringsskema

Referat af møde med brugerrepræsentanter

Tilbudsskema - 1. udkast i Excel

Tilbudsskema - Word

Udbudsbetingelser

 

Høring - sag til Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 09-11-2016.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Seniorrådet.

Dagsordenspunkt 3: Strategisk Busnet 2019

Bilag:

1. Trafikplan 2016
2. Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt
3. Bynet-2019-forslag-til-strategisk-busnet-taarnby-kommune-2
4. Nøgletal for Tårnby Kommune
5. Høringsbrev Trafikplan 2016

Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 09-11-2016.

Kommentarer herfor bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 09-11-2016 kl. 12.00 til Teknisk Forvaltnings indbakke.
tf@taarnby.dk

 

 


 Budget 2017

×

Cookie info