Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Høring - udbud stomi

I forbindelse med det kommende EU-udbud på stomiartikler i samarbejde med VIF (Vestegnens Indkøbsforum) skal der foretages høring hos kommunernes handicap- og Seniorråd. Eventuelle kommentarer til materialet skal sendes på mail til faglig koordinator i Socialcenter, Jesper T. Nielsen, jne.sf@taarnby.dk senest tirsdag d. 10. juli 2018, kl. 12.00.

Er der spørgsmål til høringen eller materialet kan henvendelse ligeledes rettes til Jesper T. Nielsen på tlf.nr. 32471861 eller e-mail jne.sf@taarnby.dk

Udbudsmateriale:

Bilag I Udkast til Rammeaftale V4

Bilag III Historisk Indkøb 2017

Rammeaftale Bilag 1 Kravspecifikation V13

Rammeaftale Bilag 2 Tilbudsliste V22

Rammeaftale Bilag 3 Bedømmelseskriterier V4

Rammeaftale Bilag 4 Konsortieerklæring

Rammeaftale Bilag 5 Databehandleraftale V3

Rammeaftale Bilag 6 Produktoversigt - udfyldes af vindende tilbudsgiver

Udbudsbetingelser V8

______________________________________________________________________________________________

 Budgetindkaldelsesskrivelse vedrørende Budgetforslaget 2019

Budgetindkaldelsesskrivelse vedr. Budgetforslag 2019

Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget 2019-2022

Bilag 2 - Udmeldte rammer til de stående udvalg 2019-2022

Bilag 3 - Forslag til Investeringsoversigt

Bilag 4 - Redegørelse vedrørende leasingarrangementer

Bilag 5 - Befolkningsprognose 2018-2027

Bilag 6 - Kommunale takster og afgifter 2018-2019 til budgetindkaldelsesskrivelse

×

Cookie info