Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

 

Hørings - sag til Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 05-04-2017.

 

Følgende sag med bilag sendes til høring i Handicaprådet.

 

Dagsordenspunkt 3 Fodgængerovergang - Saltværksvej

 

Bilag:

 

- Dagsordsenpunkt - Sammenlægning af busstoppested

 

- Underskriftsindsamling

 

A - Billede

 

- B - Principgodkendelse fra politiet

 

 Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 05-04-2017.

 

Kommentarer herfor bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 05-04-2017 kl. 12.00 til Teknisk Forvaltnings indbakke.
tf@taarnby.dk

 

 

Høring af godkendelse af KKR-mål for sundhed

Godkendelse af KKR-mål for sundhed sættes i høring hos Handicaprådet.

Se indstillingen her

Kommentarer skal sendes til as@taarnby.dk senest mandag den 27. februar kl 12.

 

Høring - Udbud på diabetesartikler i samarbejde med VIF (Vestegnens Indkøbs Forum)

I forbindelse med kommende udbud på diabetesartikler i samarbejde med VIF (Vestegnens Indkøbs Forum) sendes materialet i høring hos Handicapråd og Seniorråd.

Tovholder er Socialcenter og kommentarer til materialet skal fremsendes på mail til faglig koordinator Jesper T. Nielsen, jne.sf@taarnby.dk eller pension@taarnby.dksenest tirsdag den 7. februar 2017.

Evt. spørgsmål kan rettes til Socialcentret, faglig koordinator Jesper T. Nielsen, jne.sf@taarnby.dk eller på telefon 32471861.

Høringsskema

Referat af møde med brugerrepræsentanter

Tilbudsskema - 1. udkast i Excel

Tilbudsskema - Word

Udbudsbetingelser 

 

Høring - Udbud på misbrugsområdet 2017

Følgende sag med bilag sendes til høring i Handicaprådet.

Udbud på misbrugsområdet 2017

Bilag:

Bilag 1. Misbrugsområdet

Kommentarer herfor bedes være Handicap- og Psykiatricenteret i hænde senest den 24-01-2017 kl. 12.00 til Handicaprådets  indbakke.
handicapraad@taarnby.dk


Høring - Psykiatrisk Gadeplansteam

Følgende sag med bilag sendes til høring i Handicaprådet.

Psykiatrisk Gadeplansteam

Bilag:

Bilag 1. Pjece vedrørende Psykiatrisk Gadeplans Team
Bilag 2. Statistik vedr. hjemløshed i Tårnby Kommune

Kommentarer herfor bedes være Handicap- og Psykiatricenteret i hænde senest den 27-01-2017 kl. 12.00 til Handicaprådets  indbakke.
handicapraad@taarnby.dk


 Høring - Kvalitetsstandarder 2017

Følgende sag med bilag sendes til høring i Handicaprådet.

Kvalitetsstandarder 2017


 Høring - sag til Teknik- og Miljøudvalgsmøde d. 09-11-2016.

Følgende sag med bilag sendes til høring i Handicaprådet.

Dagsordenspunkt 3: Strategisk Busnet 2019

Bilag:

1. Trafikplan 2016
2. Forslag til Trafikplan 2016 - Kort fortalt
3. Bynet-2019-forslag-til-strategisk-busnet-taarnby-kommune-2
4. Nøgletal for Tårnby Kommune
5. Høringsbrev Trafikplan 2016

Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 09-11-2016.

Kommentarer herfor bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 09-11-2016 kl. 12.00 til Teknisk Forvaltnings indbakke.
tf@taarnby.dk

 


Budget 2017

×

Cookie info