Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Høring vedr. Bus 36 -nye afgange

Hermed sendes  flg. sag med bilag til høring i Handicaprådet:

Dagsordenspunkt 5: Bus 36 - nye afgange.

Bilag 1. SV: Supplerende oplysninger 
Bilag 2. SV: Oplysninger ang. bus 36

Sagen er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde den 26.10.2017.

Kommentarer herfor bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 26.10.2017, kl. 12.00 til Teknisk Forvaltnings indbakke
tf@taarnby.dk.

 

Rammeaftale 2018


Rammeaftale 2018 sendes i høring i Handicaprådet.

Høringsfristen er fredag den 22. september kl. 14.

Eventuelle kommentarer sendes til handicapafdelingen@taarnby.dk.

Høringsmateriale:

Rammeaftale 2018

Fælles mål i Rammeaftale 2018

 

Høringssag til Handicaprådet d. 21. august 2017

I forbindelse med det kommende EU-udbud på bleer som foregår i SKI-regi, sendes materialet hermed i høring i Tårnby Kommunes Ældre- og Handicapråd.

Høringsfristen i kommunen er fastsat til fredag den 22. september 2017.

Evt. kommentarer til høringsmaterialet bedes sendt på mail til kontaktperson og faglig koordinator i Socialcenter, Jesper T. Nielsen jne.sf@taarnby,dk

Spørgsmål til høringsmaterialet kan ligeledes sendes til faglig koordinator i Socialcenter, Jesper T. Nielsen jne.sf@taarnby,dk

Høringsmateriale:

50.96 Udbudsbetingelser

Bilag VII Periodekøbskontrakt

Bilag VII.A Kravspecifikation

Bilag VII.B  Leverandørens tilbud (tilbudsliste)

Vejledning til ældreråd og handicapråd om høring af 50.96 Bleer

_______________________________________________________________________

Se 1. behandling af budget 2018 for Tårnby Kommune på hjemmesiden.

Frist medio september 2017.

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

×

Cookie info