Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

Høring vedr. En ny vision og strategi på hjemløseområdet 

Høringsmateriale:

Dagsordenspunkt

Vision og strategi for hjemløseområdet

Projektevaluering

Eventuelle kommentarer til materialet bedes fremsendes på mail til Handicap- og Psykiatricenteret, handicapafdelingen@taarnby.dk  senest 23.10.18, kl. 12.00.

 

__________________________________________________________________________________________________

Høring - sammenhængende børne- og ungepolitik 2019-2022

I forbindelse med at Børne- og Skoleudvalget har godkendt den sammenhængende børne- og ungepolitik 2019-2022 sendes det nu til høring. Eventuelle bemærkninger bedes fremsendes, i et selvstændigt dokument til Susi Mie Jensen, specialist i Børne- og Kulturforvaltningen på smj.uk@taarnby.dk, senest den 12.10.18.

Er der spørgsmål til høringen eller materialet kan henvendelse ligeledes rettes til Susi Mie Jensen på tlf: 32471401 eller på e-mail: smj.uk@taarnby.dk.

Høringsmateriale: 

Sammenhængende Børne- og Ungepolitik 2019-2022

 __________________________________________________________________________________

 Se 1. behandlingen af budget 2019 for Tårnby Kommune

Bemærkninger - 1. behandling

Talbog - 1. behandling

×

Cookie info