Udskriv

Materiale til udvalg

Hoveddokumenter og bilag til Handicaprådets udvalg.

 Høring vedr. Busbestilling 2018 og udvidelse af Englandsvej med ekstra kørebane

Følgende 2 sager med bilag sendes til høring i Handicaprådet. Sagerne er sat på Teknik- og Miljøudvalgsmøde 15.03.2018.

Busbestilling 2018 - dagsordenspunkt
Bilag 1 Trafikbestilling 2019 i Tårnby Kommune - Justeringer af busnettet i Tårnby og Dragør Kommuner
Bilag 2 Trafikbestilling 2019 i Tårnby Kommune - Pass. tal linje 81N
Bilag 3 Trafikbestilling 2019 i Dragør Kommune - Ændringer til Trafikbestillingsgrundlaget for 2019 i Dragør Kommune
Bilag 4 Trafikbestilling 2019 i Tårnby Kommune

Udvidelse af Englandsvej med ekstra kørebane - dagsordenspunkt
Bilag 1 Englandsvej vejudvidelse version 3
Bilag 2 Asfaltarbejde for 2017
Bilag 3 Asfaltarbejde for 2018
Bilag 4 Asfaltarbejde for 2019
Bilag 5 Asfaltarbejde for 2020
Bilag 6 Udvidelse af Englandsvej med ekstra kørebane

Kommentarer bedes være Teknisk Forvaltning i hænde senest den 15.03.2018 kl. 12.00 og sendes til tf@taarnby.dk


 

Sundheds- og Omsorgsudvalget har behandlet Handicapplanen på udvalgsmødet den 5. marts 2018. I den forbindelse blev det besluttet at tiltræde planen principielt, og at sende Handicapplanen til høring i Handicaprådet i én måned. Derefter vil sagen overgå til budgetbehandlinger for budget 2019.

Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen fremsender hermed Handicapplanen med svarfrist senest den 8. april 2018, kl. 12.00.

Høringssvar bedes fremsendes til handicapraad@taarnby.dk

Handicapplanen kan findes på nedenstående link.

- Handicapplan


  Høring vedrørende kvalitetsstandarder

Forvaltningens kvalitetsstandarder sendes i høring i Handicaprådet. Bemærk, at Handicaprådet primært skal forholde sig til Handicap- og Psykiatricenterets kvalitetsstandarder.

Høringssvar skal sendes til Handicap- og Psykiatricenteret på handicapraad@taarnby.dk. Høringssvar skal være indkommet senest mandag den 22. januar kl. 12.

Se dagsordenspunkt fra Sundheds- og Omsorgsudvalget her

Se forvaltningens kvalitetsstandarder her


 Budgetindkaldelsesskrivelse vedrørende Budgetforslaget 2019

Budgetindkaldelsesskrivelse vedr. Budgetforslag 2019

Bilag 1 - Tidsplan for budgetlægningen i 2018 af Budget 2019-2022

Bilag 2 - Udmeldte rammer til de stående udvalg 2019-2022

Bilag 3 - Forslag til Investeringsoversigt

Bilag 4 - Redegørelse vedrørende leasingarrangementer

Bilag 5 - Befolkningsprognose 2018-2027

Bilag 6 - Kommunale takster og afgifter 2018-2019 til budgetindkaldelsesskrivelse

×

Cookie info