Udskriv

Grønt råd

Grønt råd

Her kan du læse om Grønt Råd og finde medlemslisten samt referater fra Rådets møder

Grønt Råd i Tårnby og Dragør Kommuner

Grønt Råd skal være et forum for dialog og samarbejde mellem borgerne i de to kommuner, interessegrupper, politikere og administration om miljøspørgsmål.

Rådet skal være rådgivende forum for de overordnede politikker og planer, der vedrører en bæredygtig, miljøansvarlig udvikling, med særlig fokus på natur og miljø.

Grønt Råd skal tage initiativer til miljøarrangementer, kampagner, projekter, møder m.v. og skal fremme naturformidling og friluftsliv.

Rådet kan tage alle emner op, der vedrører miljøspørgsmål indenfor naturområdet og videregive ideer til kommunerne.

Kommunalbestyrelserne og dets udvalg kan anmode Grønt Råd om udtalelser vedr. specifikke emner samt om forslag og ideer til løsninger der falder ind under rådets område.

 

Medlemmer 2014-2017 

Medlem:   Suppleant:
1. Jan Jakobsen, Kommunalbestyrelsen, Tårnby   Anders Krantz
2. Frants Nielsen, Kommunalbestyrelsen, Tårnby   Arne S. Hansen
3. Betina Grimm, teknisk chef, Tårnby Kommune   Helle Myhre, kontorchef
4. Erik Meistrup-Larsen, afdelingsleder, Tårnby Kommune   Peter Günther, afdelingsleder
5. Allan Holst, Kommunalbestyrelsen, Dragør   Birger Larsen
6. Ebbe Kyrø, Kommunalbestyrelsen, Dragør   Asger Larsen
7. Mette Jeppesen, Plan & Teknik, Dragør Kommune   Jesper Horn Larsen, afdelingschef
8. Jørgen Jensen, afdelingschef for Plan & Byg, Dragør Kommune   Hans Jørgen Johansen, arkitekt
9. Dirch Jansen Schmidt, Saltholmsejerlauget   Dirch Petersen
10. Svend-Erik Fangel Petersen, Friluftsrådet   Ole Rasmussen
11. Inge Christiansen, Dansk Ornitologisk Forening    Stefan Stürüp
12. Bent Larsen, Danmarks Naturfredningsforening   Heidi Jaque
13. Sven Norup, Naturstyrelsen Hovedstaden   Stella Blichfeldt
14. Inger Sturm, miljøchef, Københavns Lufthavne    Rasmus Winther

Dagsorden

Dagsorden for næste møde er ikke tilgængeligt endnu.

Referater

Referat fra møde 25.09.2017

Referat fra møde 13.03.2017

Referat fra møde 10.10.2016

Referat fra møde 14.03.2016

Referat fra møde 21.09.2015

Referat fra møde 16.03.2015

Referat fra møde 29.09.2014

Referat fra møde 31.03.2014

Referat fra møde 16.09.2013

Referat fra møde 18.03.2013

Referat fra møde 27.08.2012

Referat fra møde 23.01.2012

Referat fra møde 07.11.2011

 

×

Cookie info