Udskriv

Hegnsynet i Tårnby

Havehegn

I følge lov om hegn består Hegnsynet af 3 medlemmer. Mindst ét af medlemmerne skal være plantningskyndigt og ét bygningskyndigt.

I henhold til kommunalbestyrelsens beslutning udfører hegnsynsmændene tillige eventuelle funktioner i henhold til lov nr. 61 af 19.1.2007 med senere ændringer om mark- og vejfred.

Medlemmer   Stedfortræder
 1. Søren Sabat, formand   Leif Eide Nielsen
  (bygningssagkyndig)   (bygningssagkyndig)
  Th. Philipsensvej 34    
2. Jørgen Maibom   Kurt Wriedt
  (plantesagkyndig)   (plantesagkyndig)
  Balsamvej 4    
3. Leif Olsen   Stig Brenø
  Lyrens Alle 20   Vestermarie Alle 42
×

Cookie info