Udskriv

Beboerklagenævn

Lufthavnsparken total

Nedsat i henhold til lov om leje af almene boliger. Består af en formand og 2 andre medlemmer.

Formanden beskikkes af direktøren for statsforvaltningen. De 2 nævnte medlemmer udpeges af kommunalbestyrelsen efter indstilling af henholdsvis de almene boligorganisationer, der har afdelinger i kommunen, og de større lejerforeninger i kommunen. De to medlemmer skal være sagkyndige med hensyn til almene boligforhold.

I sager om tvister efter kapitel 13 tiltrædes nævnet af en person, der er sagkyndig med hensyn til sociale forhold. Den socialt sagkyndige udpeges af Kommunalbestyrelsen, (har ej stemmeret).

Der vælges en suppleant for hvert medlem.

 

Medlemmer   Stedfortrædere
Jeppe Wahl-Brink    Kommunaldirektør Klavs Gross
    Tårnby Kommune
Almene boligorganisationer
Karen Fritze Bøtker   Ingen
Ericaparken 29, 1E, 2820 Gentofte    
Lejerforeninger
Camilla Schwalbe   Ole Lagoni
Ådalsvej 18B, Vanløse   Boeslundevej 108, 2700 Brønshøj
×

Cookie info