Udskriv

Ungdomsskolebestyrelsen

Om Ungdomsskolebestyrelsens sammensætning og medlemmer.

Bestyrelsens sammensætning

  • 2 medlemmer vælges af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer.
  • 2 medlemmer udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra arbejdsmarkedets parter.
  • 1 medlem udpeges af Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra oplysningsforbundene.
  • 1 medlem vælges af og blandt medarbejdere ved Ungdomsskolen.
  • 1 medlem vælges af og blandt eleverne i Ungdomsskolen (vælges en gang om året).
  • 1 medlem fra FRO deltager uden stemmeret.
  • 1 repræsentant for kommunens Folkeoplysningsudvalg deltager i møderne uden stemmeret.
Medlemmer   Suppleant
1. Elise Andersen   Jan R. Jakobsen
  Balsamvej 9   Søvænget 24
2. Paw Karslund   Arne Hansen
  Helder Alle 29   Guldblommevej 7
3. Kaare Gudmundsson (Tekniq)   vakant
  Strøm og Gudmundsson, Kirstinehøj 71    
4. Allan S. Andersen (LO Storkøbenhavn)   vakant
  Helmond Alle 46, 2791 Dragør    
5. Erik Gregersen (AOF)    
  Thorsly Alle 1    
6. Medarbejderrepræsentant Charlotte Rybner Sleimann Nielsen  
7. Elevrepræsentant Susan Michelle Aasted Jakobsen  
8. Alex Malm (FRO)  
  Starup Alle 34    
9. Folkeoplysningsudvalget (vakant)   -
×

Cookie info