Udskriv

Tårnby Naturskoles bestyrelse

Tårnby Naturskoles bestyrelse

Naturskolens formål er at supplere folkeskolens undervisning i naturforståelse med henblik på forståelsen af samspillet i naturen mellem natur og samfund. Kulturpåvirkningen af naturen beskrives og eksemplificeres gennem driften og benyttelsen af Jægersborg Skovdistrikts arealer, især arealerne på Vestamager

I henhold til aftale mellem Tårnby Kommune og Jægersborg Skovdistrikt ledes skolen af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer, her af

  • Børne- og Skoleudvalgets formand
  • Kultur- og Fritidsudvalgets formand
  • 1 medlem valgt af og blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer

 

Medlem   Suppleant
1. Allan S. Andersen   Ingen
  Helmond Alle 46    
2. Winnie Sørensen   -
  Restrupvej 56    
3. Frants Nielsen   -
  Studsbøl Alle 70    
4. Skole- og kulturchefen for Tårnby Kommune  
  Tårnby Rådhus    
5. Tårnby Kommunes ansvarlige for fuglesamlingen   -
6. Skovrideren for Jægersborg Skovdistrikt  
  Boveskovgård, Dyrehavevej 6, 2930 Klampenborg    
7. Skovdistriktets ansvarlige for udstillingsvirksomheden, Jægersborg Skovdistrikt   -  
  Boveskovgård, Dyrehavevej 6, 2930 Klampenborg    
×

Cookie info