Udskriv

Tårnby Kommunes Musikskole

Tårnby Kommunes Musikskole

I henhold til vedtægter for Tårnby Kommunes Musikskole, § 4, består bestyrelsen af 6 medlemmer, heraf udpeges 2 medlemmer af og blandt Kommunalbestyrelsen

Medlemmer   Stedfortrædere
1. Vibeke Rasmussen   Elise Andersen
  Ved Stationen 28   Balsamvej 9
2. Paw Karslund   Frants Nielsen
  Helder Alle 29   Studsbøl Alle 70
×

Cookie info