Udskriv

Studiepulje, Tårnby Kommune

Studiepulje, Tårnby Kommune

Studiepuljens formål er at yde støtte til unge under 30 år med bopæl i Tårnby Kommune, der er optaget på eksamensgivende højskoler, seminarier, universiteter og andre højere læreranstalter. Studiepuljens midler tilvejebringes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige budgetlægning.

Tårnby Kommunes studiepuljes bestyrelse består af 5 medlemmer, der udpeges ved konstitueringen af Kommunalbestyrelsen, jf. vedtægtens § 5. Formanden for Børne- og Skoleudvalget er formand for udvalget. Udvalget vælger selv næstformand.

 

Medlemmer   Suppleanter
1. Allan S. Andersen, formand   Ingen
2. Jacob Gewecke Nancke   -
3. Dorthe Hecht   -
4. Patrick Lehto Larsen  
5. Heidi Berthelsen    
×

Cookie info