Udskriv

Bestyrelsen for Pensionistcenteret Solgården

Bestyrelsen for Pensionistcenteret Solgården

Nedsat af Kommunalbestyrelsen i medfør af § 17, stk. 4, i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsen består ifølge lov for bestyrelse i Pensionistcentret Solgården, § 2 af i alt 5 medlemmer.

3 medlemmer vælges blandt Sundheds- og Omsorgsudvalgets medlemmer, herunder sundheds- og Omsorgsudvalgsformanden, der er formand for bestyrelsen, og 2 medlemmer vælges efter indstilling af brugerne.

De 3 medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget vælges for en 4 årig periode og de 2 brugerrepræsentanter for en 2-årig periode (kalenderår), således at der vælges én brugerrepræsentant hvert år. Valg af brugerrepræsentant afholdes i november måned.

Medlemmer   Stedfortrædere
1. Camilla Schwalbe   Ingen
  Herkules Alle 31    
2. Arne S. Hansen   -
  Løjtegårdsvej 18    
3. Anders Krantz   -
  Saltværksvej 57 3 TV    
×

Cookie info