Udskriv

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Sundheds- og Omsorgsudvalget varetager opgaver på det sociale, sundhedsmæssige og forebyggelsesmæssige område. Herunder handicap og psykiatri, hjemmehjælp, hjemmesygepleje, forebyggelse, plejehjem, boligstøtte, og pension m.m.

Medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget


Elise Andersen, formand (A)

Anders Krantz (A)
Allan S. Andersen (A)
Mads Vinterby (A)
Tommy Frederiksen (B)
Arne S. Hansen (O)
Heidi Ladegaard (V)

×

Cookie info