Udskriv

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget varetager kulturelle og fritidsmæssige opgaver. Herunder rekreative områder, fritids- og idrætsfaciliteter, Kastrup Lystbådehavn, Biblioteksvæsen, Tårnby Kommunes kunstmuseum Kastrupgårdsamlingen, Naturskolen, Musikskolen, Kastrup Bio, Kulturzonen, Foreningscentret, musikarrangementer, teater, udlån/udleje af idrætsfaciliteter/kommunale lokaler, tilskud til voksenundervisning, tilskud til foreningslivet og nordiske venskabskommuner.

I forlængelse af konstitueringen af Kommunalbestyrelsen 2014-2017 er suppleringsreglen i lov om kommunernes styrelse § 27 blevet anvendt, således at Kultur- og Fritidsudvalget består af 9 medlemmer.

Medlemmer af Kultur- og Fritidsudvalget


Winnie Sørensen (F) Formand

Vibeke Rasmussen (A)
Elise Andersen (A)
Jan R. Jakobsen (A)
Einer Lyduch (A)
Paw Karslund (O)
Louis Hjelmsø (V)
Frants Nielsen (V)
Liv Gam (V)

×

Cookie info