Udskriv

Partistøtte

Partistøtte

Ansøg om tilskud til politisk arbejde efter partistøtteloven

I henhold til lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8.12.2006 om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Partistøtteloven), har en kandidatliste, der har deltaget i det seneste afholdte kommunalbestyrelsesvalg, ret til tilskud til kandidatlistens politiske arbejde i kommunen.

Der ydes dog ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer ved seneste valg.

Ansøgning kan ske via borger.dk.

×

Cookie info