Udskriv

Kongelunden

Kongelunden

Kongelunden blev etableret i 1818 for at skaffe træ til tømmer og brændsel. Siden har Kongelunden udviklet sig til et vigtigt rekreativt område med mange naturværdier og oplevelsesmuligheder.

Historie

Kongelunden ligger på den sydlige del af Amager i Tårnby og Dragør Kommuner.  Kongelunden er en kunstig anlagt skov der blev påbegyndt i 1818. Bønderne havde brugt den oprindelige skov til brændsel, gavntræ og for at skaffe landbrugsjord og efter Svenskekrigene (1657-60) var Amager stort set træfri.

Jonas Collin (Collins Høj ligger på kommunegrænsen mellem Tårnby og Dragør), var formand for Det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. Han overtalte i 1818 borgerne i St. Magleby til at få plantet skov på deres fælles græsningsareal for at skaffe brændsel og gavntræ. Kong Frederik VI gav i 1818 16.000 rigsdaler til at plante 800.000 træer frem til 1830. Herefter fik skoven ved Kongelig resolution 28. august, navnet Kongelunden. De 800.000 træer dækkede ikke engang halvdelen af det 300 tønder land store areal, og i 1845 gav Christian VII yderligere 20.000 rigsdaler, så hele arealet kunne tilplantes. Den nøje planlagte tilplantning, kan man stadig se den dag i dag, da skoven er præget af lange lige linjer.

Kongelunden var indtil 1920 hjemsted for det kongelige Fasaneri, der kunne levere op til 1000 fasaner om året. I 1921 blev skoven åbnet for offentligheden og har siden udviklet sig til et stort rekreativt område, med flere forskellige stityper på kryds og tværs. Der er i Kongelunden mulighed for naturoplevelser, cykle, ride, gå tur, bade, tænde bål og overnatte i det fri, tæt på Københavns centrum. Det er tilladt at samle brænde i skovbunden til eget brug til optænding i skovens bålsteder. Bålstederne er til fri afbenyttelse. Det er vigtigt at sørge for at ilden er slukket når bålet forlades.

Kongelundens natur

Kongelunden er overvejende egeskov, iblandet mange forskellige andre træarter, både løv- og nåletræ. Der kan findes orkideer, svampe og en lang række urter bl.a. ramsløg. På grund af nærheden til Fælleden og den store mængde egetræer, er der observeret over 300 fuglearter i skoven og flere og flere sommerfugle. Kongelunden strækker sig med vest ud til Diget og Hejresøen, hvor man kan opleve et stort antal vandfugle og man kan høre grønne frøer kvække gennem hele sommeren. Der er kreaturgræsning i området for at modvirke tilgroning.

Fremtiden

I 1989 vedtog Folketinget at Danmarks skovdækkede areal skal fordobles i løbet at 100 år. Derfor udvides Kongelunden både mod nord og syd. Skovrejsningen vil gøre Kongelunden tre gange så stor som oprindeligt. Skoven tilplantes med egetræer, bøgetræer og flere andre træarter. Naturstyrelsen driver skoven ekstensivt og foretager udtynding og skovning i underskoven.

Tårnby Kommune, Dragør Kommune, Naturstyrelsen og Københavns Kommune er i gang med et arbejde med at etablere Naturpark Amager, der skal skabe et samlet naturområde med en stor variation af naturoplevelser. Kongelunden er en stor del af dette arbejde, og indgår som et stykke unik skovnatur.

Tilgængelighed

Der er adgang til skoven mange steder og de større stier og veje i skoven er tilgængelige for kørestolsbrugere. Kortet i Naturstyrelsens folder om Kongelunden viser parkeringspladsernes placering og der er indtegnet en handicapegnet rute.

Faciliteter

Der er ikke toiletter med offentlig adgang ved skovens parkeringspladser. Der er muldtoiletter ved nogle af shelterpladserne.

Skovejer

Kongelunden hører under Naturstyrelsen, Hovedstaden. Læs mere om hele Vestamager-området på Naturstyrelsen's hjemmeside

Det finder du i nærheden

Pinseskoven

Søndre Pumpe

Klyde- og Hejresøen

Sydvestpynten

×

Cookie info