Udskriv

Opkvalificering af Blå Base

Opkvalificering af Blå Base

Tårnby Naturskole vil i den kommende tid udvikle undervisningen omkring strand, kyst og havn i maritimt netværk.

Ud i det blå - læring ved strand, kyst og havn

Tårnby har store muligheder for at bruge nærheden til vand i undervisningen. Som en del af Tårnby som Årets Friluftskommune ønsker Naturskolen derfor at udvikle konceptet for "skolen i havnen" med et netværk af relevante partnere, særligt Den Blå Planet.

 Børn fra daginstitution ser på fisk

Flere materialer til Blå Base

Den Blå Base udbygges som en del af Friluftsåret med flere undervisningsegnede faciliteter i Kastrup Havn og nyt udstyr til bl. a. dykning i Øresund ud for havnen. Der vil muligvis også blive råd til nogle våddragter i børnestørrelse, som vil give meget bedre mulighed for organisering af små dykkeudflugter i lokalområdet.

Hvad er Den Blå Base?

Den Blå Base er en forholdsvis ny del af Tårnby Naturskole. Her tilbydes læring omkring naturforhold for kommunens skoler og institutioner og for lokale børn og unge. Den Blå Base står for aktiviteter ved Kastrup Havn og strand hele sommerferien og alle lørdage og søndage. Kl. 10-14.

Den Blå Base udgøres af et mastehus (med maritimt naturformidlingsudstyr) og en flydebro med et åbent hyttefad / kigge- og rørebassin. Alt i alt fælles faciliteter, der bygger bro mellem kultur - fritid - familieliv - skole og daginstitution.

Målet med den Blå Base er, at skabe "blå oplevelser" ved havn, kyst og hav for kommunens mange forskellige grupper af borgere.

Børn i dykkerdragter i vandet ud for Amager

Via et hav af forskellige aktiviteter skal den Blå Base styrke gæsternes kendskab til det "blå friluftsliv". Aktiviteterne er henvendt til grupper fra fx dagplejen, vuggestuer, børnehaver, SFO'er og skoler.

Læs mere om Den Blå Base

Fotograf: Tårnby Kommunes Naturskole.

×

Cookie info