Udskriv

Initiativ- og udviklingspuljen

Sport Silhuetter

FOLKEOPLYSNINGSPULJER I TÅRNBY KOMMUNE

Kommunalbestyrelsen har efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget godkendt at der i Tårnby Kommune er oprettet en Initiativpulje til lokale foreningsformål med en samlet tilskudspulje på 200.000 kr. årligt.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Initiativpuljen som følger:

  • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger registreret som hjemmehørende i Tårnby Kommune - men ikke af enkeltpersoner.
  • Der kan ydes tilskud til nye og tværgående foreningsaktiviteter.
  • Der kan ydes materialetilskud m.m. - dog maks. 10.000 kr. pr. forening pr. år i forbindelse med nye eller eksperimenterende aktiviteter.

 

Tilskud fra Udviklingspuljen 2018

I forbindelse med den nye folkeoplysningslov fra 2011 har Kommunalbestyrelsen efter indstilling fra Folkeoplysningsudvalget besluttet at oprette en Udviklingspulje med en samlet tilskudspulje på 50.000 kr. årligt. Tilskud til aktiviteter fra denne pulje skal være forankret i Tårnby Kommune.

Folkeoplysningsudvalget har godkendt vilkårene for tilskud fra Udviklingspuljen som følger:

  • Puljen kan søges af alle folkeoplysende foreninger, enkeltpersoner og persongrupper med folkeoplysende aktiviteter m.m.
  • Udviklingspuljen skal understøtte udviklingsarbejde i forbindelse med organisationsformer, nye initiativer eller projekter.
  • Udviklingspuljen skal understøtte såvel aktiviteter der foregår i etablerede foreninger som aktiviteter, der foregår i selvorganiserede grupper.
  • Målet er at involvere nye grupper i folkeoplysningsarbejdet.

 

Ansøgningsfrister og praktiske oplysninger for begge puljer

Ansøgningsskema findes på denne side i øverste højre side. Budget for ansøgningen og foreningens sidst godkendte regnskab skal medsendes. Tilskudsmodtagerne skal efterfølgende sende dokumentation for de modtagne tilskud sammen med en eventuel rapport.

Ansøgninger med bilag sendes elektronisk til mail: sfp.hb.bk@taarnby.dk

Ansøgningsrunder for begge puljer: 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. november hvert år.

Ansøgningsfrister

Ansøgningsfrister til alle tilskud og lokaler

Hvis du skal ansøge om brug af anlæg, haller m.m., kan du læse tidsfristerne her.

» Læs mere

×

Cookie info