Udskriv

Persondataloven

Persondataloven

Dine rettigheder efter persondataloven.

Formålet med loven er bl.a. at sikre dig et overblik over, hvilke oplysninger Tårnby Kommune behandler om dig elektronisk eller i eventuelt manuelle registre, og hvad Tårnby Kommune skal anvende disse oplysninger til.

Persondataloven indeholder regler, som giver dig en række rettigheder, som kort fortalt bl.a. er følgende:

Oplysningspligt

Får Tårnby Kommune i forbindelse med behandlingen af en sag brug for at indsamle personoplysninger hos dig eller hos en anden myndighed som f.eks. stat, amt eller anden kommune, har du krav på at få at vide

 • hvad Tårnby Kommune skal anvende personoplysninger til
 • hvem personoplysningerne evt. videregives til
 • om det er obligatorisk eller frivilligt for dig at svare på stillede spørgsmål som mulige følger af ikke at svare
 • om dine muligheder for at få indsigt (indblik) i hvilke personoplysninger kommunen har om dig og
 • om dine muligheder for at få rettet fejlagtige oplysninger.

Vær opmærksom på, at kommunens oplysningspligt ikke gælder ved enhver indsamling. Loven indeholder en række undtagelser, f.eks. har du ikke krav på de nævnte oplysninger, hvis du allerede er bekendt med dem eller hvis det udtrykkeligt fremgår af lovgivningen, at indsamling af personoplysninger skal finde sted.

Indsigtsret

Ifølge loven har du ret til at få indsigt (indblik) i, om kommunen behandler oplysninger om dig, og i givet fald hvilke oplysninger kommunen behandler.

Ønsker du at få indsigt i dine personoplysninger kan du

 • Udfylde og sende blanketten til kommunen
 • Sende en anmodning via almindelig post eller e-mail til en af kommunens forvaltninger. Dit navn, din adresse og evt. telefonnummer skal tydeligt fremgå af din anmodning, ligesom det bør fremgå, om du ønsker indsigt (indblik) i dine personoplysninger hos en bestemt forvaltning eller flere/alle forvaltninger
 • Henvende dig personligt hos en af kommunens forvaltninger

Kommunen har pligt til at besvare din anmodning inden 4 uger efter modtagelsen. Har kommunen ikke mulighed herfor, skal kommunen oplyse dig om grunden hertil og om hvornår en afgørelse forventes.

Hvis din anmodning imødekommes har du krav på at få at vide

 • hvilke oplysninger kommunen behandler om dig
 • hvad formålet med behandlingen er
 • hvem oplysningerne eventuelt videregives til
 • hvorfra oplysningerne stammer, hvis det er muligt

Vær dog opmærksom på, at kommunen ikke altid er forpligtet til at imødekomme din anmodning om indsigt, da loven indeholder en række undtagelser.

Har kommunen imødekommet din anmodning om indsigt har du ikke krav på at få indsigt i dine personoplysninger igen, før der er forløbet 6 måneder efter din sidste anmodning blev imødekommet, medmindre du kan godtgøre en særlig interesse heri.

Indsigelsesret

Du kan til enhver tid gøre indsigelse imod at kommunen behandler personoplysninger om dig. Er din indsigelse berettiget, må kommunens behandling ikke længere omfatte de pågældende oplysninger.

Er de personoplysninger, som kommunen behandler om dig fejlagtige eller vildledende har kommunen pligt til at rette disse oplysninger, hvis du anmoder herom.

Kommunen har endvidere pligt til, hvis det er muligt, at underrette andre, der har modtaget fejlagtige oplysninger.

Klageadgang Hvis du er utilfreds med kommunens behandling af oplysninger om dig, kan du klage til Tårnby Kommune, som vil tage stilling til, om din klage kan imødekommes.

Imødekommer kommunen ikke din klage eller er du utilfreds med kommunens besvarelse af klagen, kan du efterfølgende klage til Datatilsynet, Christians Brygge 28, 4. sal, 1559 København V.

Yderligere oplysninger: Er du interesseret i mere information om loven og dine rettigheder, kan du besøge Datatilsynets hjemmeside

×

Cookie info