Klimasikret vej på Bredagervej

Vand Paa Vejen

Tårnby Kommune starter ’Klimatilpasningsprojekt – AkvaVejen’ på Bredagervej

06.03.2017
NB - arkivnyhed - kan være forældet

Tårnby Kommune orienterer om at 'Klimatilpasningsprojekt - AkvaVejen' på Bredagervej (den østlige del der forbinder Nordmarksvej med Bredager Torv) starter fra den 6. marts 2017. Projektet forventes afsluttet den 28. april. 2017. I den pågældende periode vil vej stykket være helt afspærret for kørende trafik.

AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder.

Tårnby Kommune lægger vej til forsøgsprojektet som er et projekt under Markedsmodningsfonden finansieret af staten og med deltagelse i en styregruppe af Erhvervsstyrelsen, Tårnby Kommune, TÅRNBYFORSYNING, Københavns Kommune og HOFOR.

×

Cookie info