Kommunale mødelokaler til foreningsvirksomhed for vintersæson 2017/18

Mødelokale

Ansøg om lokaler til faste mødevirksomhed og aftenskolers undervisning

11.04.2017

Til foreningers faste mødevirksomhed og aftenskolers undervisning i vintersæsonen 2017/2018 (1.8.2017 - 30.6.2018) kan følgende lokaler udlånes:

  • Lokalerne i Foreningscentret, Amager Landevej 71
  • Lokalerne på Kastrupvej 326
  • Lokalerne i Vandtårnet, Oliefabriksvej 102.
  • Lokalerne på Kastrup Idrætsanlæg, Ved Diget 21
  • Lokalerne på Hovedbiblioteket, Kamillevej 10

 Ansøgning om benyttelse af ovennævnte lokaler i vintersæsonen 2017/2018 skal være Kultur og Fritid i hænde senest den 1.5.2017.

Ansøgning skal fremsendes gennem Tårnby Kommunes bookingsystem.

Ansøgning om enkeltudlån af nævnte lokaler skal være Kultur og Fritid i hænde senest 8 uger inden mødet/arrangementet.

Ansøgning om benyttelse af lokaler på kommunens folkeskoler på lørdage/søndage skal fremover være Kultur og Fritid i hænde senest 2 måneder inden arrangementet. 

Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af juni 2017.

×

Cookie info