Udskriv

Dagrenovation

Dagrenovationslignende affald

Eksempel:

  • Affald fra kantiner
  • Affald indeholdende organisk og let fordærvelige materialer, i mindre mængder
  • Affald som kan give uhygiejniske problemer i form af lugt, fluer, skadedyr eller lignende
  • Affald fra oprydning og rengøring

Alle erhvervsvirksomheder har pligt til, at deltage i den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Dagrenovation skal tømmes minimum en gang om ugen. Dog kan erhvervsvirksomheder, der benytter maxicontainere få dispensation til, at benytte en privat vognmand til afhentning af dagrenovation.

Du kan læse mere i Kend reglerne for erhvervsaffald.

Dagrenovation kan ikke afleveres på genbrugspladserne, men skal indgå i den kommunale indsamlingsordning. 

Hvornår hentes der dagrenovation?

Dagrenovation afhentes hver uge. Her kan du se, hvilken ugedag der er afhentning af dagrenovation på din adresse.

×

Cookie info