Udskriv

Anmeldelsesskemaer for farligt affald, bygge- og anlægsaffald samt asbest

Anmeldelsesskemaer for farligt affald bygge- og anlægsaffald samt asbest

Her kan du finde de skemaer du skal bruge til at anmelde farligt affald, asbestaffald, klinisk risikoaffald samt bygge- og anlægsaffald.

Farligt affald

Producenter af farligt affald har pligt til at benytte indsamlingsordningen, hvormed det farlige affald skal afleveres til SMOKA. Der kan dog gives fritagelse for denne ordning, hvis virksomheden godtgør, at det farlige affald kan håndteres miljømæssigt forsvarligt for virksomhedens egen regning. Anmeldelse og ansøgning om dispensation for afleveringspligten kan ske på Tårnby Kommunes selvbetjening

Farligt affald er omfattet af Regulativ for erhvervsaffald.

Bygge- og anlægsaffald

Du kan læse mere om bygningsaffald og om hvordan du skal håndtere affald fra byggeri her

Du kan læse mere om anmeldelse af bygningsaffald her

 

Asbestaffald

Asbestholdig affald skal anmeldes til Tårnby Kommune, der anviser hvor bortskaffelsen skal ske. Dog kan op til 100 kg. eller 10 plader afleveres på Genbrugspladsen, disse skal dog stadig anmeldes.

Anmeldelse skal ske via Tårnby Kommunes selvbetjeningsløsning

×

Cookie info