Udskriv

Kirstinehøj, grundsalg

To grunde er i øjeblikket til salg.

TÅRNBY KOMMUNE UDBYDER ERHVERVSGRUNDE TIL SALG

KIRSTINEHØJ

Følgende grunde sælges:

Kirstinehøj 25 A - 3.390 m²

Kirstinehøj 27 C - 4.126 m²

 

Grundene er beliggende i den del af erhvervsområdet, der er omfattet af "Lokalplan nr. 47 B - Kirstinehøj Erhvervsområde" og "Lokalplan nr. 47.1 (tillæg) - Kirstinehøj Erhvervsområde".

Grundene er fuldt byggemodnede.

Grundene, der er de sidste ledige grunde i erhvervsområdet, må afhængig af beliggenhed anvendes til industri-, lager-, værksteds- og håndværksvirksomhed samt entreprenør- og oplagsvirksomhed. Området må endvidere kun anvendes til forretningsvirksomhed, som har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter Kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder plads i området. Der må ikke drives handel med dagligvarer eller foregå anden detailhandel. Engros-, transport- og fragtmandsvirksomhed kan kun etableres med Kommunalbestyrelsens særlige tilladelse. Anvendelsen og bebyggelsens omfang, placering og ydre fremtræden, skal være i overensstemmelse med Lokalplan nr. 47 B og 47.1, som kan hentes på kommunens hjemmeside www.taarnby.dk.

Grundene udbydes i henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011 om offentligt udbud ved salg af kommunens og regionens faste ejendomme.

I forbindelse med salget vil der blive tinglyst servitut om forbud mod videresalg af grunden  (eller dele heraf)  i ubebygget stand, byggefrister og tilbagekøbsret for Tårnby Kommune hvis fristerne ikke overholdes og i tilfælde af ønske om videresalg af ubebygget grund.

Grundene udbydes til salg for en fast pris på 1.050,00 kr. + moms pr. m² grundareal. Kommunen er ikke forpligtet til at sælge grundene til den udbudte pris. Tilbudsgivere er ikke afskåret fra at afgive et højere købstilbud end den fastsatte pris. Køber skal ud over grundkøbesummen betale de tilslutningsafgifter og -bidrag, der forfalder i forbindelse med ejendommens bebyggelse. 

Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem de indkomne tilbud, herunder ret til at forkaste dem alle.

Evt. interesserede købere kan rette henvendelse til Tårnby Kommune, Kommunalbestyrelsens Sekretariat, fuldmægtig Claus Nielsen, tlf. nr. 3247 1208, for yderligere oplysninger.

Grundene sælges efter "først til mølle-princippet". Udbuddet er gældende indtil den 15. juni 2017.

Skriftligt tilbud på køb sendes til Tårnby Kommune, Amager Landevej 76, 2770 Kastrup.

×

Cookie info