Udskriv

Ny klimasikret vej - AkvaVejen på Bredagervej – et udviklingsprojekt

Akvavejen

Tårnby Kommune orienterer om, at ’Klimatilpasningsprojekt – AkvaVejen’ på Bredagervej (den østlige del der forbinder Nordmarksvej med Bredager Torv) starter fra den 6. marts 2017. Projektet forventes afsluttet den 28. april. 2017. I den pågældende periode vil vej stykket være helt afspærret for kørende trafik.

AkvaVejen er en innovativ klimatilpasningsløsning, der har et stort potentiale i forhold til direkte nedsivning, rensning og rekreativ anvendelse af vejvand i tæt bebyggede boligområder. AkvaVejen er bygget op omkring en permeabel vejkonstruktion, som sikrer, at vandet hurtigt drænes fra kørebane og P-arealer og kan magasineres i vejens bærelag, som har en høj hulrumsprocent.

AkvaVejens infiltrationshastighed og magasinvolumen sikrer, at serviceniveauet lokalt forbedres markant. Vejvandet, som siver ned i AkvaVejen, ledes igennem et særligt nyudviklet filtreringssystem bestående af tre brønde med hver deres effektive filtermedium til fjernelse af miljøfremmede stoffer. Et af formålene med projektet er en undersøgelse af, om det rensede vand efterfølgende kan anvendes til rekreative formål eller nedsives på lokaliteten.

Tårnby Kommune lægger vej til forsøgsprojektet som er et projekt under Markedsmodningsfonden finansieret af staten og med deltagelse i en styregruppe af Erhvervsstyrelsen, Tårnby Kommune, TÅRNBYFORSYNING, Københavns Kommune og HOFOR.

Målet med konceptet er

  • At afhjælpe spidsbelastningen på eksisterende afløbssystemer.
  • Skybrudssikre lokaliteten uden at optage ekstra plads i bymiljøet.
  • Rense vandet, så det kan nedsives eller anvendes lokalt.
  • Anvende regnvandet til rekreative og landskabsarkitektoniske projekter.
×

Cookie info