Udskriv

Tårnby Kommunes Studiepulje

Tårnby Kommunes Studiepulje

Studiepuljen er nedsat med det formål at yde støtte til unge fra 18-30 år fra Tårnby Kommune. Primær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-berettigede erhvervsuddannelser, højskoler, seminarier, universiteter og andre højere læreanstalter. Sekundær gruppen er unge der er optaget på eksamensgivende og su-berettigede ungdomsuddannelser.

Studiepuljens bestyrelse består af fem medlemmer udpeget af Tårnby Kommunalbestyrelse.

Der kan ansøges til Studiepuljen én gang årligt, og ansøgningsperioden løber fra den 1. september til den 15. oktober. Legat fra Studiepuljen uddeles til de godkendte ansøgere primo november måned.

Krav til ansøgere

For at komme i betragtning til legat fra Studiepuljen, skal man opfylde Studiepuljens vedtægt om studiested, og man skal være bosiddende i Tårnby Kommune. Samtidig skal man opfylde nedenstående økonomiske krav:

  • Ved hjemmeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 325.000 kr.
  • Ved udeboende ansøgere må husstandsindkomsten ikke overstige 225.000 kr, dog gives der et tillæg på 15.000 kr. pr. hjemmeboende barn under 18 år.

Husstandsindkomsten består af den samlede indkomst i husstanden, dvs. at forældres, søskendes og samlevers indkomst bliver regnet med i husstandsindkomsten.

Udeboende er studerende med enten egen bopæl eller c/o adresse hos en udlejer. Hvis udlejeren er et familiemedlem, kan man ikke komme i betragtning under reglerne som udeboende. I dette tilfælde vil man blive betragtet som værende hjemmeboende - dermed gælder reglerne om en husstandsindkomst på 325.000 kr. Vi gør opmærksom på, at oplysningerne på ansøgningsskemaet bliver kontrolleret hos Servicecentret.

Der skal vedlægges årsopgørelse for det foregående år.

Der kan kun gives tilskud til studieophold i udlandet, hvis opholdet er en betingelse for gennemførelse af studiet.

Studiepuljens godkendelse af ansøgningsskemaerne

Studiepuljen lægger først og fremmest vægt på, om man er bosiddende i kommunen samt husstandsindkomsten, når ansøgningerne vurderes og afgøres.

Vejledning i udfyldning af ansøgningsskemaet

Det er vigtigt, at du udfylder skemaet grundigt således, at Studiepuljens bestyrelse har så mange oplysninger som muligt at vurdere din ansøgning ud fra.

Såfremt et afslag er baseret på mangelfulde oplysninger, kan dette ikke efterfølgende rettes.

Det er også vigtigt, at du får dit uddannelsessted til at påtegne ansøgningen med underskrift og stempel alternativt vedlægger dokumentation fra skolen om, at du er optaget på studiet.

Det er er ikke nødvendigt at vedlægge anbefalinger fra andre end det aktuelle studiested. Anbefalinger er i øvrigt kun nødvendige, hvis de beskriver indholdet af uddannelsen eller nødvendigheden af udlandsophold i forbindelse med studiet.

Hvis du har nogle spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Børne- og Kulturforvaltningen på telefon: 3247 1401.

×

Cookie info