Udskriv

Skolebestyrelsesvalg

Skolebestyrelsesvalg

Regler for skolebestyrelsesvalget

Børne- og Skoleudvalget havde på sit møde d. 20.2.2014 behandling af forslag til regler og tidsplan for skolebestyrelsesvalg vedr. valgperioden 1.8.2014-31.7.2018.

Efterfølgende har regler vedrørende skolebestyrelsernes sammensætning været til høring i skolebestyrelserne og høringsmateriale er fremsendt til 2. behandling i Børne- og Skoleudvalget den 13.3.2014.

Udvalget besluttede følgende på mødet

Udvalget ønskede at kommende områdeledere for SFO'er skal deltage i skolebestyrelsesarbejdet, som en fast del af sekretariatsfunktionen.

Udvalget ønskede afsnit "Skolebestyrelsens sammensætning" tilføjet, at "Den enkelte bestyrelse kan ansøge om udvidelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer med repræsentanter fra foreninger eller erhvervsliv. I så fald sendes forslaget til høring og der træffes beslutning i Kommunalbestyrelsen, herunder vedrørende eventuel ikrafttrædelse."

Den endelig behandling af regler for skolebestyrelsesvalg sker i Kommunalbestyrelsen d. 25. marts 2014.

×

Cookie info