Udskriv

Indskrivning til 0. klasse 2017-2018

Digital indskrivning til 0. klasse 2017-2018

Der udsendes invitation til informationsaften om indskrivning til 0.klasse tirsdag d. 11. oktober

Skal dit barn starte i skole til næste år? Indmeldelse til 0. klasse sker digitalt.

Familier til børn, der er født i 2011 eller som fik skoleudsættelse sidste år, modtager i september indbydelse til informationsmøde på distriktsskolen.

Der orienteres om digital indskrivning, og om hvordan man indskriver sit barn til 0. klasse. VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, at digital indskrivning er obligatorisk, og at perioden for indskrivning er i ugerne 45-46. Informationsaften i uge 45 på distriktsskolen, hvor der ud genrel information om 0. klasserne også tilbydes vejledning i, hvordan man indskriver sit barn digitalt.

Man indskriver børn digitalt via Borger.dk  i uge 45-46. Indskrivningen kræver NemID.

Ved spørgsmål omkring samtykkeerklæring bedes du venligst kontakte distriktsskolen.

Ansøgning om skoleudsættelse søges også via den digitale indskrivning, men skema til udfyldelse udleveres fra barnets børnehave.

Opskrivning til fritidsinstitution

Børn, der går i børnehave i kommunen, bliver automatisk tilbudt en SFO-plads.

Fraskilte forældre
Fraskilte forældre, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken adresse, der skal være gældende ved optagelse af barnet i folkeskolen. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles forældremyndighed. Henvendelse skal ske til distriktsskolen, hvis der ønskes den anden forælders distriktsskole.

×

Cookie info