Udskriv

Indskrivning til 0. klasse 2018-2019

Digital indskrivning til 0. klasse 2017-2018

Skal dit barn starte i skole til næste år? Indmeldelse til 0. klasse sker digitalt.

Familier til børn, der er født i 2012 eller som fik skoleudsættelse sidste år, modtager i oktober indbydelse til informationsmøde på distriktsskolen i uger 45.

Der orienteres om digital indskrivning, og om hvordan man indskriver sit barn til 0. klasse. VI GØR OPMÆRKSOM PÅ, at digital indskrivning er obligatorisk, og at perioden for indskrivning er i ugerne 45-46. Informationsaften i uge 45 på distriktsskolen, hvor der ud over generel information om 0. klasserne også tilbydes vejledning i, hvordan man indskriver sit barn digitalt.

Man indskriver børn digitalt via Borger.dk  i uge 45-46. Indskrivningen kræver NemID.

Ved spørgsmål omkring samtykkeerklæring bedes du venligst kontakte distriktsskolen.

Ansøgning om skoleudsættelse søges via den digitale indskrivning, men i samarbejde med børnehaverne udfyldes et skema som udleveres fra barnets børnehave.

Opskrivning til fritidsinstitution

Børn, der går i børnehave i kommunen, bliver automatisk tilbudt en SFO-plads.

Fraskilte forældre
Fraskilte forældre, der har aftalt at dele forældremyndigheden, kan selv vælge hvilken adresse, der skal være gældende ved optagelse af barnet i folkeskolen. Det er en forudsætning, at barnet opholder sig lige meget hos hver af forældrene, og at der kan forelægges dokumentation for aftale om fælles forældremyndighed. Henvendelse skal ske til distriktsskolen, hvis der ønskes den anden forælders distriktsskole.

×

Cookie info